foto 1 foto 2

Struktura orgánů Jihomoravského kraje

Zastupitelstvo

Výbory

Kontrolní
Předseda: Mgr. Václav Božek, CSc.

Pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost
Předseda: RNDr. Miloš Petrů

Finanční
Předseda: Ing. Jiří Kadrnka

Hejtman

Ing. Stanislav Juránek

Rada

Komise

Dopravy a územního plánování
Předseda: Ing. Alois Vybíral

Finanční a majetková
Předseda: Pavel Prokop

Kulturní
Předseda: PaedDr. Ilona Sokolová

Legislativní
Předseda: JUDr. Marie Cacková

Pro meziregionální vztahy
Předseda: Mgr. David Macek

Regionálního rozvoje
Předseda: Mgr. Jiří Bělehrádek

Pro rozvoj venkova
Předseda: Rostislav Koštial

Sociální
Předseda: PhDr. Jan Králík

Sportovní
Předseda: Jan Husák

Pro výchovu a vzdělávání
Předseda: Igor Fučík

Zdravotní
Předseda: MUDr. Lubor Šimeček

Životního prostředí
Předseda: Mgr. Vladimír Šmerda

Krajský úřad

Ředitel Krajského úřadu

Zaměstnanci

Členové Rady JMK a jejích pověření v oblastech výkonu samosprávy

Ing. Stanislav Juránek
KDU-ČSL
hejtman
pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti financí a rozpočtu

Ing. Milan Venclík
ODS
1. náměstek hejtmana
zastupuje hetmana v době jeho nepřítomnosti
pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje

Ing. Václav Horák
KDU-ČSL
náměstek hejtmana
pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti životního prostředí

Ing. arch. Anna Procházková
ODS
náměstkyně hejtmana
pověřena zabezpečováním úkolů v oblasti územního plánování

MUDr. František Adamec
KDU-ČSL
člen rady
pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti zdravotnictví

JUDr. Marie Cacková
KDU-ČSL
člen rady
pověřena zabezpečováním úkolů v oblasti sociálních věcí a legislativy

Ing. Jan Letocha
KDU-ČSL
člen rady
pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti rozvoje zemědělství a venkova a kultury

Ing. Lubomír Šmíd
KDU-ČSL
člen rady
pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti majetku a školství v záležitostech koncepce a optimalizace

Ing. Jaroslav Pospíšil
ODS
člen rady
pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti dopravy

Vít Blaha
ODS
člen rady
pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti meziregionálních vztahů

RNDr. Miloš Šifalda
ODS
člen rady
pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti školství v záležitostech zřizovatelských funkcí a sportu a mládeže