Informace č.j.: JMK 135962/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 135962/2008                   S-JMK 135962/2008 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 30. 10. 2008                                               

 

 

27 ZJMK – hlasování č. 174 – 176 - poskytnutí informace

 

Vážený pane,

            dne 17. 10. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronicky kopie záznamu hlasování č. 174 – 176 na 27. zasedání ZJMK a elektronicky zaslat doplněný dokument, o kterém bylo hlasováno.“.

 

V příloze Vám v souladu v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii záznamu hlasování č. 175 a 176 k bodu č. 167 s názvem „PROHLÁŠENÍ k dohodě mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české rychlostní silnice R 52 a rakouské dálnice A 5 na česko-rakouských státních hranicích“  a elektronickou verzi materiálu k bodu č. 167 s názvem „PROHLÁŠENÍ k dohodě mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české rychlostní silnice R 52 a rakouské dálnice A 5 na česko-rakouských státních hranicích“ z 27. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 18. 9. 2008. Uvedený materiál nebyl v průběhu zasedání zastupitelstva doplňován.

Pro úplnost dodáváme, že hlasování označené číslem 174 na 27. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje neproběhlo z důvodu poruchy na hlasovacím zařízení, což je uvedeno i v zápise ze zasedání zastupitelstva.

 

 

            S pozdravem

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního

                                                                                 

Přílohy: dle textu