Informace č.j.: JMK 141269/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
            Čj.                                          SpZn.                                          Vyřizuje/linka                                 Brno
JMK 141269/2008                  S-JMK 135975/2008 OKP                  Mgr. Doleželová/541651213                 31. 10. 2008                                            
 
 
emailová korespondence s SVOBODOVA.EVA@kr-jihomoravsky.cz“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
           
dne 18. 10. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 - - emailová korespondence s SVOBODOVA.EVA@kr-jihomoravsky.cz“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti je mj. uvedeno: „Požadujeme : předat kopii emailové veškeré korespondence přijaté na emailové adrese SVOBODOVA.EVA@kr.jihomoravsky.cz a odeslané z této adresy, a to za období od. 1. září do dne vyřízení žádosti, který je nejpozději 15 dnů po obdržení této žádosti. Tyto kopie požadujeme na CDROM. Přílohy emailu požadujeme ponechat spojené s emaily.“.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt k Žádosti nemá žádné informace dle § 3 odst. 3 téhož zákona.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                          Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                           vedoucí odboru kontrolního a právního