UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Výbory zastupitelstva

Výbory Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Harmonogram zasedání

                         Výbor

Schválené termíny zasedání                  
VF Finanční
9. 9., 6.10. 2008
10:00
VK Kontrolní 23. 7., 27. 8., 10. 9. 2008 (14.00),   8.10. 2008 (13.00) 14:00
VVVZ Pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  3. 9., 8. 10. 2008 14:00
 
Složení výborů ZJMK
 

Výbor:

kontrolní

finanční

pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Předseda:

Mgr. Václav Božek

Ing. Jiří Kadrnka

RNDr. Miloš Petrů

Místopředseda:

Stanislav Navrkal

Pavel Prokop

RNDr. Miloš Šifalda

Členové:

Mgr. Michal Bortel

Mgr. Jiří Bělehrádek

Ing. Pavel Balík

 

JUDr. Marie Cacková

Ing. Ludvík Hekrle

Mgr. Jaroslava Baštařová

 

Ing. Jana Drápalová

Ing. arch. Dušan Jakoubek

Mgr. Zuzana Domesová

 

Ing. Augustin Forman

Doc. Ing. arch. Jiří Low

PhDr. Jaroslava Králová

 

Ing. Jaroslav Pospíšil

Vít Blaha

Ing. Anna Matějková

 

RSDr. Ing. Jan Procházka

Bc. Zdeněk Pavlík

Mgr. Ivo Pojezný

 

MUDr. Oldřich Ryšavý

Aleš Ryšánek

Mgr. Jiří Šimeček

 

Mgr. Jiří Šimeček

Jiří Životský

RNDr. Mojmír Vlašín

 

Mgr. David Macek

Ing. Vincencie Kaděrová

MUDr. Radmila Vondráková