Informace č.j.: JMK 118169/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                  Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                 Brno
ze dne                        JMK 118169/2008             S – JMK 118169/2008 OKP              Zich/541651219             22. 10. 2008
 
 
„Žádost o informace dle zákona 106/99 – Souhrn návrhů Generelu krajských silnic JMK (OD KrÚ JMK, 11.2006)“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 9. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Souhrn návrhů Generelu krajských silnic JMK (OD KrÚ JMK, 11. 2006)“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
a) předat tento Souhrn návrhů Generelu krajských silnic JMK (OD, KrÚ JMK, 11. 2006) v digitální formě na CD ROM,
b) předat veškerou korespondenci ve věci tohoto souhrnu s ŘSD, Ministerstvem dopravy, firmami HBH a ADIAS a městem Brno, a to za období od 1.1.2007.“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 123139/2008 ze dne 22. 9. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 43,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 8. 10. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
  • V příloze dopisu Vám zasíláme CD ROM s Vámi požadovanými informacemi, tedy Souhrn návrhů Generelu krajských silnic JMK (OS, KrÚ JMK, 11. 2006).
 
k písm. b) Žádosti Vám sdělujeme následující:
·        Veškerou korespondenci k Souhrnu návrhu Generelu krajských silnic JMK (OS, KrÚ JMK, 11. 2006), představuje dopis JMK KrÚ OD ze dne 14. 8. 2007 č.j. 100831/2008 a dopis SMB MMB OÚPR ze dne 27. 7. 2007 č.j. OÚPR/V327/07/Map, které Vám tímto v kopii zasíláme.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                     Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (2x A4 jednostranný, 1x CD ROM)