Informace č.j.: JMK 132489/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                    Sp.Zn.                                             Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne                         JMK 132489/2008               S – JMK 132489/2008 OKP               Zich/541651219              22. 10. 2008
 
 
„Žádost o informace podle zákona 106/99 – Tisková konference ŘSD a JMK 10. 10. 2008“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 11. 10. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – Tisková konference ŘSD a JMK 10. 10. 2008“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Dne 10. 10. 2008 proběhla tisková konference JMK a ŘSD, kde byla předložena prezentace k R52 a avizovaná webová stránka www.r52.cz..
Požadujeme
a) předat kopii veškeré korespondence mezi JMK a ŘSD, která předcházela předmětné tiskové konferenci a zvukový záznam z předmětné tiskové konference,
b) předat kopii veškerých materiálů, které byly předány realizátorovi (ať již externímu nebo internímu) k realizaci předmětného WEBu www.R52.cz.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence listinná, faxová i emailová, odeslaná i přijatá záznamy/zápisy z jednání a dokumenty předané osobně.“.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
  • Povinný subjekt nemá korespondenci mezi JMK a ŘSD, která by předcházela tiskové konferenci JMK a ŘSD ze dne 10. 10. 2008. Dále povinný subjekt zjistil, že nevlastní zvukový záznam z předmětné tiskové konference. Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. povinný subjekt k této věci nemá.
 
k písm. b) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • Povinný subjekt zjistil, že nepředával realizátorovi (ať již externímu nebo internímu) k realizaci webových stránek www.R52.cz žádné materiály, tedy je nemůže poskytnout. Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. povinný subjekt k této věci nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                 Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního