20. 10. 2008 Návštěva velvyslance Lucemburského velkoknížectví

Návštěva velvyslance Lucemburského velkoknížectví

 

V pondělí 20. října přijel na zdvořilostní návštěvu Jihomoravského kraje velvyslanec Lucemburského velkoknížectví Jean Faltz. V brněnském sídle krajského úřadu velvyslance přijal hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.