Informace č.j.: JMK 121648/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 121648/2008                   S-JMK 121648/2008 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                    10. 10. 2008             

                               

Žádost  o informace dle zákona 106/99 – zvukový záznam z 27 ZJMK - poskytnutí informace

 

Vážení,

 

            dne 17. 9. 2008 byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručena žádost Občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona  106/99 – zvukový záznam z 27 ZJMK“ (dále jen „Žádost“).

 

            Dle Žádosti (citace): „Požadujeme předat v elektronické verzi zvukový záznam z 27. zasedání Zastupitelstva JMK na CD-ROM.“ (konec citace)

 

S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady, byli jste dopisem č.j.: JMK 123990/2008 ze dne 23. 9. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady. Úhrada ve výši 45,20 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 8. 10. 2008.

 

            V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., zasíláme Vámi požadovaný zvukový záznam z 27. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve formátu *.mp3.

 

            S  pozdravem

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního

                                      

Přílohy: dle textu