14. 10. 2008 Hejtman předal dary pro dětskou onkologii

Hejtman předal dary pro dětskou onkologii

 

V úterý 14. října přijel hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek osobně předat  zástupcům Fakultní nemocnice Brno hmotné dary v hodnotě půl milionu korun. Dar byl pořízen z výtěžku koncertu skupiny Čechomor na brněnském výstavišti 3. října. Pro dětské pacienty Kliniky dětské onkologie FN Brno byla zakoupena lůžka, matrace stolky, koncentráty kyslíku a  především CO2 - inkubátor pro kultivaci nádorové tkáně.

Zařízení je určeno pro kultivaci nativní (nefixované či nezmražené) nádorové tkáně pacientů Kliniky dětské onkologie FN Brno v optimální kvalitě pro následná genetická vyšetření. Ta umožňují získat znalost o biologických vlastnostech nádoru, což je nezbytné pro optimální léčbu dítěte. Zakoupení přístroje vytvoří rovněž nutné technologické a metodologické podmínky pro rozvoj banky nádorové tkáně. Posledním z výčtu pořízených věcí jsou televizory na pokoje malých pacientů, které snad pomohou ukrátit dlouhý čas v nemocnici.