13. 10. 2008 Otevření nového pracoviště radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo

Otevření nového pracoviště radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo

 

V pondělí 13. října bylo slavnostně otevřeno nové pracoviště radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p.o. V úvodu promluvil ředitel Nemocnice Znojmo Miroslav Kavka. Vyzdvihl zejména rozhodnutí Rady Jmk zaměřit se na rozvoj zdravotnictví v kraji a zejména rozhodnutí o celkové rekonstrukci a modernizaci Nemocnice Znojmo. Uvedl, že celková částka do stavební části byla cca 120 mil. Kč, stejná částka byla vynaložena na nákup technologie duálního lineárního urychlovače. Dotkl se spolupráce mezi Dolním Rakouskem a JMK a deklaroval jednoznačný zájem spolupracovat s rakouskou stranou tak, aby v nejbližší budoucnosti bylo možno na pracovišti radiační onkologie léčit i rakouské pacienty. Poté vystoupil hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Ve svém projevu vyzdvihl zejména strategický záměr kraje na poli zdravotnictví. Zejména finanční investice kraje do zdravotnických zařízení, jejichž je zřizovatelem, je nejvyšší ze všech krajů v České republice. Deklaroval záměr kraje dokončit celkovou rekonstrukci nemocnice a vytvořit ve Znojmě přirozené centrum zdravotní péče, které do budoucna bude mít přesah do přilehlých oblastí Dolního Rakouska. Člen Rady JMK František Adamec hovořil zejména o přeshraniční spolupráci mezi  Dolním Rakouskem a Jihomoravským krajem.

Po úvodní části následovala prohlídka stacionáře onkologického oddělení, dále prohlídka vlastního pracoviště radiační onkologie s lineárním urychlovačem. Hostům byla technologie představena v celé šíři, primář oddělení Karol Križan zodpověděl otázky na technologii, předpokládané počty pacientů, způsob léčby apod.

Poté následoval slavnostní raut a krátká tisková konference, již se účastnil hejtman JMK Stanislav Juránek, František Adamec, ministr zemské vlády NÖ Wolfgang Sobotka a ředitel nemocnice Miroslav Kavka. Na závěr oficiální části proběhlo ještě předání nového EKG přístroje na interním oddělení za účasti hejtmana JMK.