Informace č.j.: JMK 125646/2008

 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
             Čj.:                                             SpZn.:                                              Vyřizuje/linka                                  Brno
JMK 125646/2008                     S – JMK 125646/2008 OKP                     Mgr. Klusáčková/541651234                    8.10.2008
 
 
Harmonogram k podepisování Memoranda o R55 a Smlouvy o R52 – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
dne 27.9.2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Harmonogram k podepisování Memoranda o R55 a Smlouvy o R52“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti: „Ing. Juránek v dopise čj. JMK 124327/2008 ministru zahraničních věcí, který připravila ing. arch Hamrlová, uvedl, že „Oba dokumenty měly být podle harmonogramu podepsány 19.9.2008“. Požadujeme
a) předat kopii předmětného harmonogramu,
b) mezi kým a kdy byl tento harmonogram odsouhlasen,
c) kdy bylo o tomto harmonogramu informováno Ministerstvo zahraničních věcí,
d) kdy a jak byl o tomto harmonogramu informován primátor města Brna p. Onderka,
e) kdy a jak byl o tomto harmonogramu informován náměstek primátora města Brna, dr. Ander,
f) předat veškerou korespondenci ve věci tohoto harmonogramu, a to se všemi subjekty, a to od 1.6.2008.“
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
K bodu a) Žádosti:
Kopie požadovaného harmonogramu Vám byla předána sdělením s názvem „Jednání o smlouvě s Rakouskem – poskytnutí informace“ ze dne 3.10.2008, č.j. JMK 121650/2008, kterým Vám bylo poskytnuto CD obsahující e-mailovou korespondenci Jihomoravského kraje „v souvislosti s R52, obchvatem Břeclavi, vládním usnesením 735/2009 (správně 735/2008 – pozn. povinného subjektu), vládním usnesením 891/2006 (správně 891/2008 – pozn. povinného subjektu), memorandem citovaném v  891/2006 (správně 891/2008 – pozn. povinného subjektu) a harmonogramem o napojení R55 na rakouskou silniční síť, a to za období od 1.1.2008“.
 
K bodu b) Žádosti :.
Usnesením Vlády České republiky ze dne 9.7.2008 č. 891 bylo uloženo ministru dopravy, aby zajistil podepsání Memoranda a aby předložil vládě časový harmonogram jednání s rakouskou stranou o napojení R55 na rakouskou silniční síť. Kopii usnesení přikládáme. Výše uvedený harmonogram byl vytvořen Ministerstvem dopravy a Jihomoravský kraj neměl možnost se k jeho obsahu vyjadřovat.
 
K bodu c) Žádosti:
Ze strany Jihomoravského kraje nebylo Ministerstvo zahraničních věcí o tomto harmonogramu informováno, zajištěním harmonogramu bylo pověřeno Ministerstvo dopravy.
 
K bodu d) Žádosti:
Ze strany Jihomoravského kraje nebyl primátor města Brna Roman Onderka o tomto harmonogramu informován, zajištěním harmonogramu bylo pověřeno Ministerstvo dopravy.
 
K bodu e) Žádosti:
Ze strany Jihomoravského kraje nebyl náměstek primátora města Brna Martin Ander o tomto harmonogramu informován, zajištěním harmonogramu bylo pověřeno Ministerstvo dopravy.
 
K bodu f) Žádosti:
Kopie veškeré požadované korespondence Vám byla předána sdělením s názvem „Jednání o smlouvě s Rakouskem – poskytnutí informace“ ze dne 3.10.2008, č.j. JMK 121650/2008, kterým Vám bylo poskytnuto CD obsahující e-mailovou korespondenci Jihomoravského kraje „v souvislosti s R52, obchvatem Břeclavi, vládním usnesením 735/2009 (správně 735/2008 – pozn. povinného subjektu), vládním usnesením 891/2006 (správně 891/2008 – pozn. povinného subjektu), memorandem citovaném v  891/2006 (správně 891/2008 – pozn. povinného subjektu) a harmonogramem o napojení R55 na rakouskou silniční síť, a to za období od 1.1.2008“.
 
Povinný subjekt nemá žádné další Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 
 
S pozdravem
 
                                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v. r.
                         vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: 1x A4 jednostranný (dle textu)
 
 
IČ                              DIČ                               Telefon                       Fax                               E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                 541651233                  5416511289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz