Tisková konference JMK 3. 10. 2008

Tisková konference 3. října 2008

 

 

 Na tiskové konferenci informoval člen rady JMK Vít Blaha o aktivitách Jihomoravského kraje v Rusku, mj. o prezentaci „Moravský den“ v Petrohradě.

 

 

 

Den Moravy v Sankt Petěrburgu

 

 

Propagační akce „Den Moravy v Sankt Petěrburgu“ se uskutečnila 30. září 2008 v budově Generálního  konzulátu ČR v Sankt Petěrburgu. Jednalo se o společnou prezentaci Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje z hlediska turistických možností, podnikatelských aktivit a aktivit z oblasti kultury. Tato prezentační akce proběhla před zahájením zdejšího veletrhu cestovního ruchu Cif Travel Market (1. – 3. 10. 2008).

V dopoledních hodinách se v budově Generálního konzuláru ČR uskutečnila prezentace zúčastněných firem (za jižní Moravu mj.: ALTA a.s, pivovar Černá Hora, Letiště Brno, a.s., BVV...). Odpoledne se pak konala prezentace turistických a lázeňských možností Moravy. Na tuto prezentaci byli pozváni představitelé cestovních kanceláří Leningradské oblasti. Účast touroperátorů zde byla vysoká – zúčastnilo se jí na 30 zástupců místních cestovních kanceláří.                                                         

Samotné prezentační akci předcházelo jednání zástupců Jihomoravského kraje s představiteli Leningradské oblasti. Jeho účastníci se shodli na skutečnosti, že v příštím roce by se mělo uskutečnit více společných akcí než v roce letošním, kdy probíhala spolupráce pouze v oblasti školství (výměnné pobyty středoškolských studentů, pobyt tří studentek – stážistek -  z Puškinovy univerzity na středních školách JMK). Spolupráce by se měla zaměřit také na kulturu (účast na divadelních přehlídkách), sport (účast na mezinárodních sportovních soutěžích pro mládež) a zejména na oblast podnikání.

V říjnu příštího roku uplyne pět let od podepsání Dohody o vzájemné meziregionální spolupráci. Ruskou stranou byl vznesen návrh na uspořádání většího společného setkání politických představitelů. Jihomoravský kraj navrhl spojit toto výroční setkání s obchodní misí představitelů jihomoravských podniků a firem do Leningradské oblasti. Celé akci by měla také předcházet putovní výstava fotografií krás Jihomoravského kraje po městech Leningradské oblasti.

Leningradská oblast už také začala pracovat na přípravě připomínkových akcí pořádaných k výročí Napoleonských válek na území Ruska. Tyto akce proběhnou v Leningradské oblasti v roce 2012. Jihomoravskému kraji  resp. krajem zřizovanému Muzeu Brněnska byla nabídnuta možnost spolupráce při přípravě této velké akce.

 

Vít Blaha

člen Rady Jihomoravského kraje