Informace č.j.: JMK 122582/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis zn./          ČJ.                                 Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne 20.9.2008  JMK 122582/2008          S – JMK 122582/2008 OKP      Mgr.Salneková/1264        2.10.2008

 

 

Poskytnutí informace „Spis – zadávání variant jen aby byly čerpány evropské peníze/2“

 

 

 

Vážení,

 

            dne 22.9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Spis – zadávání variant jen aby byly čerpány Evropské peníze/2“(dále jen „Žádost“).

 

            V Žádosti je uvedeno:

 

„K níže uvedené žádosti o informace byl založen spis S-JMK 68629/2008.

 

Požadujeme předat kompletní kopii tohoto spisu včetně listu s REALNYM obsahem toho spisu.

Požadujeme aby nám bylo vydáno to vyjádření ing. Venclíka, které reagovalo na žádost o spolupráci ze dne 27.5.2008. Upozorňujeme povinný subjekt, že Ministerstvo vnitra jej v Rozhodnutí proti povinnému subjektu upozornilo, že sdělení ing. Venclíka č.j. JMK 29461/2008 datované z 28. února 2008 nemá relevanci k dané žádosti o informaci.

 

Nepožadujeme zaslat kopii sdělení odeslaného nám a kopii žádosti.“

           

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám  v příloze tohoto sdělení poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme:

 

1.      Sběrný spis archu ke spisu S – JMK 68629/2008 OKP

2.      Postoupení stížnosti na MV ČR (předkládací zpráva) ze dne 28.8.2008, č.j. 113649/2008.

 

 

Vámi požadované informace, tedy kopie spisu S-JMK 68629/2008 OKP, jste již obdržel v rámci vyřízení Žádosti sdělením  ze dne 23.7.2008, č.j. JMK 82119/2008. Co se týče Vašeho požadavku na poskytnutí vyjádření Ing. Venclíka, které reagovalo na žádost o spolupráci ze dne 27.5.2008 sdělujeme, že v předmětném spise je pouze sdělení Ing. Venclíka č.j. JMK 29461/2008 ze dne 28.2.2008 a žádné další vyjádření či sdělení Ing. Venclíka v předmětném spise není k dispozici.

 

Nejsou Vám také zasílány písemnosti, které Vám již byly prokazatelně zaslány  a které byly zaslány Vaším občanským sdružením.

 

            Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.

 

 

            S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Martin Mikš

                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu