Informace č.j.:JMK 122593/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis zn./          ČJ.                                 Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne 21.9.2008     JMK 122593/2008        S - JMK 122593/2008 OKP   Mgr. Salneková/1264          1.9.2008

 

 

Poskytnutí informace - SPIS – R43 v Bystrcké trase je vyvážena pozitivními přínosy/III“

 

 

 

Vážení,

 

            dne 22. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – SPIS – R43 v Bystrcké trase je vyvážena pozitivními přínosy/III“(dále jen „Žádost“).

 

            V Žádosti je uvedeno:

 

 

„V souvislosti s níže uvedenou žádostí  o informaci jsme obdrželi  sdělení pro prodloužení  lhůty, údajně z důvodu, že mají proběhnout konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

 

Požadujeme

 

a) sdělit, o jaké KONKRÉTNÍ složky povinného subjektu se jednalo (kvůli kterým bylo nutno lhůtu prodloužit), tj., není jen možné uvést, že Krajský úřad má složky, a to jsou odbory KrÚ.

 

b) sdělit, o jaký KONKRÉTNÍ  závažný zájem se jednalo.

 

 

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

 

K bodu a), b) Žádosti.

 Vámi požadované informace Vám byly již sděleny v rámci vyřízení Žádosti sdělením  ze dne 30.6.2008, č.j. JMK 75612/2008. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Vám již byla poskytnuta jak informace ohledně „složek povinného subjektu, kvůli kterým bylo nutno lhůtu prodloužit“ – tj. příslušné odbory KrÚ JMK  odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor životního prostředí a odbor dopravy,  tak i informace o jaký závažný zájem se jednalo – potřeba získat informace potřebné k vyřízení předmětné žádosti. Jednalo se o informace, kterými disponovaly příslušné odbory KrÚ JMK a které byly důležité pro řádné vyřízení předmětné žádosti.

 

            K výše uvedenému sděluji, že postup povinného subjektu – tj. poskytnutí informace sdělením ze dne 30.6.2008, čj. JMK 75612/2008, byl Ministerstvem vnitra ČR na základě Vaší stížnosti potvrzen rozhodnutím ze dne 7.8.2008, Č.j.: MV-62477-3/ODK-2008.

 

            S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Martin Mikš

                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního