Informace č.j.: JMK 122570/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                         JMK 122570/2008              S-JMK 122570/2008 OKP              Krásná/541651233             3. 10. 2008
 
 
„smlouva k R52/A5“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
dne 20. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – smlouva k R52/A5“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Podle přiloženého článku publikovaného 20. 9. 2008 na stránkách Břeclavského deníku http://břeclavsky.denik.cz/zpravy_region/krouti-hlavou-cesky-ministr-odrekl-podpis20080919.html) byla dne 19.9.2008 podepsána ‚slouva‘ mezi ČR a Rakouskem o napojení A5 a R52.
Požadujeme
a) kopii veškeré korespondence ve věci předmětné smlouvy, a to s Ministerstvem dopravy,
 a to včetně ministra Řebíčka a náměstka ministra Hodače, a to za období od 1.4.2008
,
b) kopii veškeré korespondence ve věci předmětné smlouvy, a to s Ministerstvem životního prostředí, a to od 1.4.2008,
c) kopii veškeré korespondence ve věci předmětné smlouvy, a to s městem Brnem, a to od 1.4.2008,
d) kopii veškeré korespondence ve věci předmětné smlouvy, a to s Ministerstvem zahraničí, a to od 1.4.2008,
e) kopii veškeré korespondence ve věci předmětné smlouvy, a to s velvyslancem ČR ve Vídni, a to od 1.4.2008,
f) kopii veškeré korespondence ve věci předmětné smlouvy, a to se všemi subjekty na rakouské straně, a to včetně ministra Faymanna a včetně subjektů v obci Wilfersdorf, kde se měla smlouva podepisovat, a to od 1.4.2008 a to včetně veškeré korespondence, dokládající zrušení/změnu termínu podepsání smlouvy.,
g) kopii veškeré korespondence ve věci předmětné smlouvy, a to s městy Břeclav a Mikulov,a to od 1.4.2008,
h) kopii veškeré korespondence ve věci předmětné smlouvy, a to s ŘSD, a to od 1.4.2008,
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence ‚listninná‘, emailová, faxová, přijatá i odeslaná, záznamy/zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky na jednání a veškeré dokumenty ať již zaslané nebo předané osobně. Pro jednání, kde nebyl pořízen ani záznam ani zápis pod termín korespondence spadá informace o tom, kdy a kde se jednání konalo,kdo se jej účastnil, o čem se jednalo a jaké byly závěry z jednání.
Dokumenty existující elektronicky, požadujeme zaslat elektronicky.“.
 
            Část Vámi požadovaných informací byla povinným subjektem podle skutečného obsahu posouzena jako informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 123/1998 Sb.“). S ohledem na uvedené bude dále při vyřizování této části Vaší Žádosti postupováno v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, a to:
 
k písm. a), b) a c) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádnou Vámi požadovanou korespondenci s Ministerstvem dopravy, a to včetně ministra Řebíčka a náměstka ministra Hodače, Ministerstvem životního prostředí a městem Brnem“ ve věci smlouvy mezi ČR a Rakouskem o napojení A5 a R52.
 
k písm. d) Žádosti:
-         v příloze předáváme kopii dopisu Rady Jihomoravského kraje č.j.: JMK 124327/2008 ze dne 25. 9. 2008 adresovaný ministru zahraničních věcí. Žádnou další korespondenci s Ministerstvem zahraničních věcí ve věci smlouvy mezi ČR a Rakouskem o napojení A5 a R52 povinný subjekt nemá.
 
k písm. e) – h) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádnou Vámi požadovanou korespondenci s velvyslancem ČR ve Vídni, se všemi subjekty na rakouské straně, a to včetně ministra Faymanna a včetně subjektů v obci Wilfersdorf a a městy Břeclav a Mikulov“ ve věci smlouvy mezi ČR a Rakouskem o napojení A5 a R52.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádosti povinný subjekt nemá.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                                                Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
příloha: dle textu
 
 
IČ                             DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                 Internet
70888337                CZ70888337                  541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz