Informace č.j.: JMK 122567/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                  Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                        JMK 122567/2008              S-JMK 122567/2008 OKP               Krásná/541651233              3. 10. 2008
 
 
„Memorandum k obchvatu Břeclavi“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 20. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – memorandum k obchvatu Břeclavi“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
Podle přiloženého článku publikovaného 20. 9. 2008 na stránkách Břeclavského deníku http://břeclavsky.denik.cz/zpravy_region/krouti-hlavou-cesky-ministr-odrekl-podpis20080919.html) bylo dne 19.9.2008 podepsáno předmětné memorandum.
Požadujeme
a) kopii podepsaného memoranda,
b) kopii dokumentu, kterým bylo předmětné memorandum na straně JMK schváleno Radou JMK,
c) kopii dokumentu, kterým bylo předmětné memorandum na straně JMK schváleno Zastupitelstvem JMK,
d) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s Ministerstvem dopravy, a to od 1.4.2008,
e) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s městem Brnem, a to od 1.4.2008,
f) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to se stranou ODS, a to od 1.4.2008,
g) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to se stranou ČSSD, a to od 1.4.2008,
h) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to se stranou zelených, a to od 1.4.2008,
i) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s velvyslancem ČR ve Vídni, a to od 1.4.2008,
j) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s rakouskou stranou, a to od 1.4.2008,
k) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s ŘSD, a to od 1.4.2008,
l) kopii veškeré korespondence ve věci předmětného memoranda, a to s ‚městky‘ Břeclav a Mikulov, a to od 1.4.2008.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence ‚listninná‘, emailová, faxová, přijatá i odeslaná, záznamy/zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky na jednání a veškeré dokumenty ať již zaslané nebo předané osobně. Pro jednání, kde nebyl pořízen ani záznam ani zápis pod termín korespondence spadá informace o tom, kdy a kde se jednání konalo,kdo se jej účastnil, o čem se jednalo a jaké byly závěry z jednání.
Dokumenty existující elektronicky, požadujeme zaslat elektronicky.“.
 
V souladu s Vaším požadavkem „Dokumenty existující v elektronické formě požadujeme předat v elektronické formě.“ Vám dle § 14 odst. 5 písm. d) v příloze zasíláme Vámi požadované informace v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu, ze které byla Žádost doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů:
 
k písm. a) Žádosti:
-         kopii podepsaného memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci propojení rychlostní silnice R 55 s Rakouskou republikou.
 
k písm. b) Žádosti:
-         materiál, předložený na 177. schůzi Rady Jihomoravského kraje s názvem „Memorandum o spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Statutárním Městem Brnem na realizaci Usnesení vlády ČR č. 735 ze dne 9.6.2008 a č. 891 ze dne 9.7.2008.“, včetně důvodové zprávy a včetně příloh, kterými jsou Usnesení vlády České republiky č. 735, a Usnesení vlády České republiky č. 891.
 
k písm. c) Žádosti:
-         Zastupitelstvo Jihomoravského kraje žádné memorandum k obchvatu Břeclavi neschvalovalo a tedy žádný takovýto materiál neexistuje.
 
k písm. d - l) Žádosti:
-         veškerá korespondence k písm. d) – l) Žádosti, resp. korespondence s Ministerstvem dopravy, městem Brnem, stranou ODS, stranou ČSSD, stranou zelených, velvyslancem ČR ve Vídni, rakouskou stranou, ŘSD, ‚městky‘ Břeclav a Mikulov“kterou má povinný subjekt k dispozici Vám již byla zaslána sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 121650/2008 ze dne 3. 10. 2008. Žádná jiná korespondence ke dni podání Vaší Žádosti neproběhla.
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádosti povinný subjekt nemá.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                                                   Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                     vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                         DIČ                            Telefon                   Fax                          E-mail                                              Internet
70888337            CZ70888337              541651233              541651289               posta@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz