Informace č.j.: JMK 121646/2008

Jihomoravský kraj
 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK    121646/2008
S-JMK 121646/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
       30. 9.  2008
 
 
„27 ZJMK bod Pasohlávky“ – poskytnutí informace
 
Vážený pane,
 
            dne 17. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 27 ZJMK bod Pasohlávky“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti požadujete:
zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (t.j. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy
a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu k hospodaření Thermal Pasohlávky a.s. na 27. zasedání ZJMK
“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že Vámi požadovanou informaci nemáme k dispozici, a to vzhledem ke skutečnosti, že žádný materiál obsahující košilku, důvodovou zprávu, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty k bodu hospodaření společnosti Thermal Pasohlávky a.s. nebyl na 27. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 18. 9. 2008 projednáván. Na 27. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje byla předložena pouze písemná „Informativní zpráva o činnosti „Thermal Pasohlávky, a.s.“. V případě, že budete dle zákona č. 106/1999 Sb. žádat o uvedenou informativní zprávu, dovolujeme si Vás upozornit, že poskytnutí této informativní zprávy je spojeno v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb. s určitými náklady na její vydání.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                 
JUDr. Lenka Cundová,v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního