26. 9. 2008 Setkání se dvěma laureáty Ceny Jihomoravského kraje

Setkání se dvěma laureáty Ceny Jihomoravského kraje

 

Představitelé Jihomoravského kraje – 1. náměstek hejtmana Milan Venclík a náměstkyně hejtmana Anna Procházková – se v pátek 26. září sešli se dvěma laureáty Ceny Jihomoravského kraje Antonínem Vojtkem (na přiložené fotografii vpravo) a Bohumilem Lošťákem (na fotografii vlevo). O udělení Cen Jihomoravského kraje celkem sedmi osobnostem rozhodli krajští zastupitelé 18. září 2008. Slavnostní předání se uskuteční 29. září 2008 v Tišnově.

Výtvarné umění:

Antonín Vojtek (nar. 1934) – Malíř, grafik a ilustrátor. Žije a pracuje v Břeclavi. Je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Bývá nazýván “Malířem jižní Moravy”. Svou výstavní činnost zahájil v rodných Horních Bojanovicích v roce 1965. Od té doby do současné doby vystavil svá díla na 150 místech, a to samostatně. Jeho obrazy jsou zastoupeny v galeriích a soukromých sbírkách v téměř padesáti zemích světa. V současné době tvoří nejvíce olejomalby.

Osobnosti, jejichž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu:

Ing. Bohumil Lošťák (nar. 1921) – lesák, ekolog, fotograf, spisovatel, básník a recesista. Navržen za významnou a mimořádnou péči o přírodu v lužních lesích na Břeclavsku. Spoluzakladatel tvrdonických národopisných slavností. Na Vysoké škole zemědělské řídil myslivecký výukový areál Lednice – Valtice spadající pod lesnickou fakultu. V roce 1982 vydal knihu věnovanou lužní krajině na Břeclavsku Zelená perla.