25. 9. 2008 Mezinárodní konference „Práce s talentovanou mládeží“

Mezinárodní konference „Práce s talentovanou mládeží“

 

 

Ve dnech 25. – 27. září 2008 se v Brně uskutečnila mezinárodní konference „Práce s talentovanou mládeží“, kterou pořádal Jihomoravský kraj (JMK) ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Organizací konference bylo pověřeno Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM). Konference se zúčastnili též představitelé Jihomoravského kraje v čele s 1. náměstkem hejtmana Milanem Venclíkem a členem Rady JMK Milošem Šifaldou.

Hlavním cílem tohoto setkání lidí, kteří se aktivně věnují práci s talenty, byla výměna zkušeností, navázání nových kontaktů a získání inspirace pro další práci s talenty. Na konferenci vystoupily na tři desítky domácích a zahraničních odborníků v oblasti práce s talentovanou mládeží. Program byl věnovaný především příkladům dobré praxe při spolupráci regionů, škol a firem, novým trendům v práci s talenty, podpoře a péči talentů, příkladům dobré praxe při propagaci technických oborů mezi talentovanou mládeží a úloze soutěží v práci s talenty. Mezi zhruba stovkou účastníků byli také zástupci z několika evropských zemí (např. Litvy, Slovinska, Itálie, Ruska a Slovenska).

 (Více informací o konferenci na: http://www.jcmm.cz/cs/konference-prce-s-talentovanou-mlde.html .)