23. 9. 2008 Kraj otevřel moderní administrativní a školicí centrum

Kraj otevřel moderní administrativní a školicí centrum

 

Moderní areál s veškerým zázemím pro vzdělávací a školicí aktivity a rovněž administrativu části krajského úřadu v úterý 23. září slavnostně otevřel Jihomoravský kraj v Brně v ulici Cejl 73. V objektu se nachází pět učeben různé velikosti s příslušným zázemím, 43 kanceláří ve čtyřech podlažích pro cca 95 zaměstnanců a více než stovka parkovacích míst. Centrum vzniklo rekonstrukcí dvou původních budov a přístavbou nového objektu, kde jsou umístěny učebny a parkovací místa. Projekt v ceně 236 miliónů korun realizovala společnost Skanska od července 2006 do srpna 2008. Investorem byl Jihomoravský kraj.

Do objektu se již kompletně přestěhoval odbor školství, který dosud sídlil v pronajatých prostorách. Dále se zde budou konat zejména vzdělávací akce a to nejen pro orgány kraje, ale i pro obce, tajemníky obcí, příspěvkové organizace, probíhat zde budou semináře, porady, jazykové kurzy,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Jiří Crha.

Areál tvoří zrekonstruované původní uliční a přilehlé dvorní budovy a novostavba objektu, kde jsou umístěny učebny a parkovací místa. Dvůr je v úrovni 2. podlaží zastřešen terasou. Hlavní vjezd do areálu je z Bratislavské ulice. Z ulice Cejl je areál přístupný novým rozšířeným průjezdem. Vstup pro pěší je situován v ustupující prosklené stěně.

V suterénu rekonstruovaného dvorního křídla jsou umístěna energetická centra, v přízemí se nachází hala, recepce, vrátnice, ostraha, energocentrála a kanceláře. Dále se zde nachází šatna, ve dvorním bloku je umístěná kantýna a kanceláře. Hala spojuje původní a novou budovu, zároveň odtud vede vstup na terasu. Třetí a čtvrté podlaží je vyhrazeno pro kanceláře.

V nově postavené budově slouží první dvě podlaží pro parkování. Ve druhém podlaží jsou situovány školicí a administrativní prostory, kterým dominuje hlavní přednáškový sál vějířového tvaru se stupňovitou podlahou pro 133 posluchačů a doplňují ho čtyři učebny různé velikosti s příslušným zázemím (šatny, prostory pro občerstvení). Všechny tyto místnosti jsou vybavené moderní audiovizuální a počítačovou technikou, účastníci mohou využít i terasu se zahradními okrasnými prvky.

 

Základní informace:

Název stavby: Administrativní a školicí centrum Cejl

Lokalita: Brno, ulice Cejl 73

Doba výstavby: červenec 2006 – srpen 2008

Investor: Jihomoravský kraj

Zhotovitel: Skanska CZ region Brno s.r.o.

Projektant: Ing. Arch. Martin Habina

Cena: 235 961 724,- Kč