Tisková konference JMK 12. 9. 2008

 Tisková konference 12. září 2008

Na tiskové konferenci informoval hejtman Stanislav Juránek o účasti JMK v projektu „Přeshraniční zásahy jednotek Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska v případě katastrof“  a o dotacích pro jednotky dobrovolných hasičů. Člen Rady JMK Jaroslav Pospíšil seznámil novináře s aktualitami z oblasti dopravy.

 

Dotace pro jednotky dobrovolných hasičů

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 11. září 2008 doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje obcím  pro jednotky sborů dobrovolných hasičů v celkové výši 1, 455 mil. korun.

Kraj přispívá obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů  obcí (dále jen JSDH obcí). Svojí činností se podílejí nejen na hašení požárů, ale i  při provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. K těmto účelům používají svoje vybavení a techniku, která je v mnoha případech značně zastaralá.

Průběžně jsou předkládány Jihomoravskému kraji žádosti obcí o poskytnutí dotace  na udržení akceschopnosti, pořízení a obnovu techniky JSDH.  Obce žádají prostředky na výstroj a výzbroj, např. dýchací techniku, požární masky, zásahové obleky a obuv, přilby, přetlakové ventilátory, radiostanice, čerpadla, elektrocentrály, požární stříkačky, hadice, savice a dále na opravy a  modernizaci vozového parku, příp. nákup zcela nových požárních vozidel, atd.

K žádostem obcí se vyjadřuje Hasičský záchranný sbor JMK, který vyhodnotí žádosti po odborné stránce  s ohledem na činnost a aktivitu jednotlivých JSDH obcí. 

(Rozpis navrhnutých dotací ZDE).

 

 

Informace z dopravy

 

  1. Dne 20. 9. 2008 dojde ke slavnostnímu otevření prodloužené vodní cesty v Lednicko-valtickém areálu. Zde se s finanční podporou Jihomoravského kraje ve výši 500 tis. Kč odstraňuje ocelová pažnicová stěna, která měla v minulosti za úkol držet rozdíl hladin ve dvou  částech systému říčních ramen v LVA. Dnes už neexistují důvody pro tento rozdíl a bylo tedy možno ve spolupráci s Povodím Moravy připravit projekt na prodloužení této atraktivní turisticky využívané vodní cesty.

 

  1. Rada JMK schválila investiční záměr III/49916 Nová Lhota – sesuv. Akce bude realizována v roce 2010 v ceně asi 5 mil. Kč a půjde o opravu silnice, která byla původně budována jako spojka mezi Novou Lhotou a Starou Turou na Slovensku. Silnice však na slovenské straně nebyla nikdy dostavěna a chybějící asi 1,2 km se připravuje jako společný projekt do programu Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko s podporou prostředků EU. Tím vznikne nové přeshraniční spojení, které může oživit část Horňácka, která zatím není průjezdná.

 

 

Jaroslav Pospíšil – Člen RJMK