Informace č.j.: JMK 111146/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK  111146/2008             S-JMK  111146/2008 OKP            Mgr.Dzúrová/1243                         2.9.2008

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

            Dne 23.8.2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 173 RJMK bod 15“ (dále jen „Žádost“).

V Žádosti požadujete zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předložené k bodu 15 na 174. (v žádosti omylem uvedeno 173.) zasedání RJMK - Zpráva o vyřizování stížnosti a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za I.pololetí roku 2008.

 

            Na základě Vaší žádosti Vám v elektronické podobě poskytujeme tzv. košilku, Zprávu o vyřizování stížnosti a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za I. pololetí roku 2008, vč. příloh. Důvodovou zprávu Vám nelze poskytnout, neboť Zprávy o vyřizování stížností a petic občanů jsou RJMK předkládány k projednání pravidelně a není k nim proto důvodová zpráva zpracována.

 

            S pozdravem

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontrolního a právního

 

 

 

Příloha: dle textu