Informace č.j.: S-JMK 114005/2008 OE

Jihomoravský kraj

Odbor ekonomický Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 


 

    č.j.                                   Naše č.j.                                                                     Vyřizuje/linka              Brno         

JMK 114005/2008          S-JMK 114005/2008                                              Trojancová/1292         4.9.2008

 

 

 

 

Poskytnutí informace k bodu č. 10   174. schůze RJMK

 

 

dne 29.8.2008 Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel Vaši žádost o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 10 na 174. zasedání RJMK.

 

V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, předáváme v elektronické podobě Vámi požadované informace, a to:

 

  1. kompletní materiál předložený k bodu 10 na 174. schůzi Rady Jihomoravského kraje.

 

S pozdravem

 

 

                                                                                                Ing. Ludmila Hrachovinová, v.r.

                                                                                               vedoucí odboru ekonomického

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu