Informace č.j. JMK 118134/2008

 

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

                                                                                           

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 118134/2008                 Suchá /1522                                                 10.9.2008

 

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 29.8.2008, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 114010/2008 si Vám dovoluji sdělit, že Vámi požadovaný materiál týkající se bodu 25 (zahr. cesty představitelů JMK) na 175. zasedání Rady Jihomoravského kraje Vám nemůžeme zaslat, protože tento materiál byl z jednání RJMK stažen. Přímo na zasedání RJMK však bylo přijato usnesení o zahraniční pracovní cestě Ing.  Juránka a Ing. Venclíka:

 

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, a s ustanovením § 55 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění,

 

schvaluje zahraniční pracovní cestu hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka a 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Milana Venclíka do Rakouské republiky (Wilfersdorfu) dne 19. 9. 2008. 

 

  

S pozdravem

 

  

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů

                                                                    

 

Přílohy: dle textu

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz