4. 9. 2008 Krajský úřad obdržel ocenění

Ředitel Jiří Crha převzal cenu v Olomouci

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje se v letošním roce zúčastnil 1. ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem žen a mužů. Tuto soutěž vyhlašuje společnost Gender Studies ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR. Cílem ocenění Úřad roku je podporovat zavádění rovných příležitostí do práce a politiky úřadů veřejné správy a především vyzdvihnout ty úřady, kde princip rovných příležitostí funguje. Soutěže se může zúčastnit kterýkoliv úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni.

Krajský úřad Jihomoravského kraje získal 1. místo v kategorii krajských úřadů, které se celkem zúčastnilo 12 krajských úřadů a Magistrát hl. m. Prahy. Ocenění převzal ve čtvrtek 4. září v Olomouci ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha.

Soutěže se zúčastnilo také sedm obcí z Jihomoravského kraje. V kategorii obecních úřadů typu I soutěžilo celkem 18 obecních úřadů. V této kategorii se obce Jihomoravského kraje umístili velice úspěšně. Obecní úřad Milotice se umístil na 1. místě, Úřad městyse Lysice na 3. místě a dále se zúčastnil obecní úřad Podomí (5. místo). Kategorie obcí typu II se zúčastnilo celkem 10 městských úřadů, z toho 2 z Jihomoravského kraje (Bzenec – 4. místo a Letovice – 5. místo). V kategorii obcí typu III soutěžilo 21 městských úřadů. Za Jihomoravský kraj se zúčastnily 2 (Židlochovice – 8. místo a Veselí nad Moravou – 13. místo).