Tisková konference JMK 29. 8. 2008

Tisková konference 29. srpna 2008

 

V rámci tiskové konference člen Rady JMK Jan Letocha pozval na IV. Mezinárodní festival duchovní hudby v Předklášteří (více o akci najdete na  http://www.musicaviva.cz/pripravujeme.html ), mezinárodní soutěž Leoše Janáčka a Jihomoravské dožínky ve Vyškově. Ředitel Krajského úřadu Jiří Crha informoval o aktualitách souvisejících s volbami do zastupitelstev krajů, o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za I. pololetí roku 2008 a upozornění ministerstva vnitra. Současně byly novinářům předány základní statistické údaje k novému školnímu roku v JMK.Hosty tiskové konference byli ředitel Okresního ředitelství Policie ČR v Blansku Miloslav Klodner a tisková mluvčí Okresního ředitelství Policie ČR v Blansku Iva Šebková, kteří seznámili s preventivní dopravní akci zaměřenou na řidiče jednostopých vozidel s názvem Nežij vteřinou (http://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=21086641&docType=ART ).

 

 

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka

člen Evropské asociace hudebních soutěží pro mladé v Mnichově (EMCY)

 

8. – 13. 9. 2008

 

Hudební fakulta JAMU v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pořádá 15. ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka, obor klavír, pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka a primátora Statutárního města Brna Romana Onderky.

 

Tříkolová soutěž je určena mladým interpretům do 28 let. Všechna soutěžní vystoupení jsou volně přístupná veřejnosti, diváci se mohou těšit na interpretaci významných skladeb světové klavírní literatury v podání mladých a talentovaných hudebníků z České republiky, Japonska, Austrálie, Ruska, Španělska, USA, Číny a dalších států. Jednotlivá kola soutěže budou probíhat v Koncertním sále HF JAMU, finálové kolo se uskuteční v sobotu 13. 9. 2008 v 18.00 hod. v brněnském Besedním domě ve spolupráci s Filharmonií Brno, dirigent Petr Altrichter.

Podrobnější informace naleznete na: http://hf.jamu.cz/

 

Termín konání soutěže:  8. – 13. 9. 2008.

 

Prezident soutěže: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., děkan HF JAMU v Brně

 
Předseda soutěže: prof. Peter Toperczer 

 

Soutěž se uskutečňuje za finanční podpory: Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR, Nadace Leoše Janáčka, Nadace Českého hudebního fondu

 

Hlavní mediální partner soutěže: Opus Musicum

 

Mediální partneři: Český rozhlas Brno, list brněnského regionu Večerní Brno, Kult

 

 

Kontakt:

Pavel Lojda

mob.: +420 736 281 559 E-mail: pavel.lojda@hf.jamu.cz

 

 

 

JIHOMORAVSKÉ DOŽÍNKY 2008

 

 

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Městem Vyškovem a ve spolupráci s Asociací soukromých zemědělců připravuje na 31. srpna 2008 konání Jihomoravských dožínek spojených s kulturním a hudebním programem, dožínkovým pásmem, jarmarkem, výstavou zemědělských strojů, prezentací výrobků soutěže Zlaté plody jižní Moravy a soutěží hasičů.

 

Jihomoravské dožínky se konají letos již popáté. V roce 2004 proběhly v Hustopečích a od roku 2005 byly organizovány společně s Jihomoravským krajem. Konaly se postupně ve městech různých okresů – v Tišnově, Kyjově a loni v Brně. Letos bude místem konání Vyškov.

 

Cílem akce je stejně jako v minulých letech zviditelnit jihomoravské zemědělce a jejich kvalitní produkty a dále zdůraznit tradiční význam zemědělství v Jihomoravském kraji, s čímž souvisí rovněž podpora zachovávání jihomoravských folklorních tradic.

 

Jihomoravské dožínky se uskuteční v neděli 31. 8. 2008 od 10:00 do 21:00 hod., místem konání je Masarykovo náměstí ve Vyškově.

 

Pozvaní hosté jménem hejtmana JMK jsou: předseda vlády ČR, ministři resortů MZe, MMR, MŽP, MD, MPSV, MF, poslanci EP, poslanci PS ČR, senátoři a dále zástupci Svazu měst a obcí jižní Moravy (SMO JM), Spolek pro obnovu venkova Jihomoravského kraje (SPOV JMK) a další domácí i zahraniční partneři.

 

Hlavní cíl – propagace zemědělství a kvality produktů JMK.

Program:

od 10:00 jarmark

12:00 - 18:00 hudební a zábavný program

13:00 - hlavní dožínkový program (bude následovat po dožínkovém průvodu)

15:00 - soutěž hasičů

18:00 – skupina BUTY

21:00 - ohňostroj

V průběhu celého dne: jarmark, přehlídka zemědělské techniky a ukázka zvířat, ochutnávka a prodej regionálních produktů, ochutnávka výrobků Zlaté plody jižní Moravy, bioproduktů a biopotravin, ukázky lidových řemesel, den otevřených dveří ve vyškovském pivovaru.

 

 Volby 2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje projednal dle ust. § 22 odst. l zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách"), kandidátní listiny, které v zákonem stanoveném termínu podaly jednotlivé subjekty pro volby  do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a rozhodl o jejich registraci. Kompletní informace o registraci kandidátních listin včetně složení jednotlivých kandidátek je zveřejněna na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz pod odkazem Krajské a senátní volby 17. – 18. 10. 2008 http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=1783&TypeID=1 . Zde budou také průběžně zveřejňovány informace o případném vzdání se či odvolání kandidatury.

 

Do voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje podalo v zákonem stanoveném termínu, 12. 8. 2008 do 16:00 své kandidátní listiny celkem 18 subjektů. Krajský úřad je přezkoumal, případné drobné závady byly odstraněny zmocněnci jednotlivých subjektů.

 

Politické strany:

Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! – ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI k volbám, ale – pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni – NEVOLIT žádnou parlamentní stranu vládnoucí (post) komunistické kriminální fízlokracie!!! – jenž žádá  o volební podporu všechny české občany a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!!                                                                                            

           (7 kandidátů)

Komunistická strana Čech a Moravy                                                                     (70 kandidátů)

Občanská demokratická strana                                                                                (70kandidátů)

Strana zdravého rozumu                                                                                        (70 kandidátů)

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová                        (68 kandidátů)

Česká strana sociálně demokratická                                                                      (70 kandidátů)

SDŽ – Strana důstojného života                                                                             65 kandidátů)

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa                         (12 kandidátů)

SNK Evropští demokraté                                                                                       (65 kandidátů)

Strana zelených                                                                                                      (65 kandidátů)

Moravané                                                                                                               (66 kandidátů)

Česká strana národně socialistická                                                                        (67 kandidátů)

 

 

Politická hnutí:

NEZÁVISLÍ                                                                                                          (66 kandidátů)

Folklor i Společnost                                                                                               (28 kandidátů)

 

 

Koalice:

Alternativa 2008                                                                                                     (66kandidátů)

 • Strana pro otevřenou společnost
 • „Liberální reformní strana“
 • Unie svobody – Demokratická unie

Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví                                        (15 kandidátů)

 • Dělnická strana
 • Demokratická strana sociální spravedlnosti

Konzervativní koalice                                                                                            (65 kandidátů)

 • Konzervativní strana
 • Koruna Česká /monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
 • Právo a Spravedlnost
 • Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu

DOHODA PRO JIŽNÍ MORAVU“                                                                      (69 kandidátů)

 • Doktoři (za uzdravení společnosti)
 • NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
 • „Evropští demokraté za právo, morálku a spravedlnost“
 • Nezávislí starostové
 • Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků
 • Strana občanské sebeobrany
 • Nezávislá iniciativa (NEI)
 • 4 VIZE – www.4vize.cz
 • Klub angažovaných nestraníků
 • Česká strana národně sociální
 • Strana drobných živnostníků a podnikatelů
 • Aktiv nezávislých občanů
 • Strana práce

 

CELKEM KANDIDUJE        1 004 kandidátů.

 

Počet členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen ve volbách do zastupitelstev krajů, se stanoví podle počtu obyvatel kraje k 1. lednu roku, v němž se konají volby. Počet členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje, který má být zvolen ve volbách konaných ve dnech 17. a 18. 10. 2008, činí 65 členů, neboť k 1. 1. 2008 měl Jihomoravský kraj 1 140 534 obyvatel. V Jihomoravském kraji je 1 411 volebních okrsků a kandidáti se budou ucházet o hlasy cca 955 000 voličů.

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů  a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky  (v JMK ve volebních obvodech č. 54 - Znojmo, č. 57-Vyškov, č. 60- Brno-město). Volby se uskuteční v pátek 17. října 2008  od 14,00 do 22,00 hod a v sobotu 18. října v době od 8,00 do 14,00 hod.

 

Upozornění ministerstva vnitra

V pátek 5. září 2008 nebude v provozu služba přijímání žádostí o pasy a občanské průkazy a služba vydávání pasů a občanských průkazů.

Z důvodu technologické odstávky (související s přechodem na jiné technologie centrálních databází),  v době od pátku 5. září do neděle 7. září, nebude v provozu systém správních evidencí.   Ministerstvo vnitra připravuje provedení převodu centrálních informačních systémů správních evidencí na vyšší verzi operačního systému. Cílem tohoto opatření je zajistit stabilní provoz centrálních správních evidencí na základě  vysoce výkonné a spolehlivé databázové technologie a moderní výpočetní techniky.

 

V praxi to bude znamenat, že úřady obcí s rozšířenou působností nebudou moci v uvedené době přijímat žádosti o občanské průkazy a cestovní doklady, ani nebudou moci vydávat již vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady.

 

Proto Krajský úřad Jihomoravského kraje žádá, aby občané a organizace, kteří potřebují podat žádost nebo si vyzvednout cestovní pas nebo občanský průkaz v týdnu od 1. září do 5. září, přizpůsobili svou návštěvu úřadu této skutečnosti, protože v pátek dne 5. září nebudou tyto služby veřejnosti v provozu.

 

Tento krok je nutný pro přípravu nových služeb v rámci eGovernmentu. Jedná se o první přípravný krok k vybudování budoucího základního centrálního registru obyvatel. Systém bude po překlopení nejen modernější, ale i spolehlivější a rychlejší.

 

Ministerstvo vnitra se omlouvá za případné potíže, které tento krok může části veřejnosti způsobit.

 

 

 

 

Zpráva o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za I. pololetí roku 2008

 

 

Počet stížností řešených Krajským úřadem Jihomoravského kraje se v  I. pololetí roku 2008 v porovnání se stejným obdobím roku 2007 zvýšil. V I. pololetí roku 2008  řešil krajský úřad v souladu s Pravidly pro přijímání a vyřizování stížností schválenými Radou Jihomoravského kraje 249 stížností (v I. pololetí roku 2007 obdržel  Krajský úřad Jihomoravského kraje 222 stížností). Z celkového počtu vyřizovaných stížností bylo 17 oprávněných a 21 částečně oprávněných – ve stejném období roku 2007 bylo zaznamenáno 21 oprávněných a 19 částečně oprávněných stížností. U 53 stížností nepříslušelo jejich vyřizování krajskému úřadu, jejich šetření spadalo do kompetence jiných orgánů. Dále bylo řešeno 151 stížností dle § 16a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím.

Oddělení stížností,  petic  a  vnitřní  kontroly  odboru  kontrolního  a právního evidovalo mimo těchto stížností ještě dalších 81 podání, která podle obsahu do režimu stížností nespadala a byla řešena zpravidla v rámci správního řízení, či prostou odpovědí na dotaz. V souvislosti s řešením podnětů občanů, obdržel krajský úřad prostřednictvím odboru kontrolního a právního ještě  26  podání veřejného ochránce práv.

Stížnosti směřovaly proti různým subjektům, např. zdravotnickým zařízením a lékařům (32), obcím a orgánům obcí (23), školám, ředitelům a vedení škol (22). Počet stížností na odbory a pracovníky KrÚ JMK se v poměru k celkovému počtu přijatých stížností oproti minulému období značně zvýšil. V I. pololetí roku 2007 to bylo 54 stížností a v I. pololetí roku 2008 - 116 stížností. Z velké části se však jednalo o stížnosti neoprávněné, pouze 3 stížnosti byly vyhodnoceny jako oprávněné a 4 jako částečně oprávněné. (V tomto počtu stížností je obsaženo např. 56 neoprávněných stížností, které se týkaly „obstrukčního jednání pracovníků úřadu při zaslání výzvy k úhradě za poskytnutí informací“ Tyto stížnosti byly obsahově vždy stejné, měnila se pouze identifikace případu, ke kterému se výzva k úhradě vztahovala).

 

 V I. pololetí roku 2008  přijal  Krajský úřad Jihomoravského kraje tři petice (v  I. pololetí roku 2007 vyřizoval Jihomoravský kraj čtyři petice).

První petice nazvaná: „Petice Krajskému úřadu Jihomoravského kraje – k odstranění bytového domu na ul. Cacovická 40 (dvorního traktu),“ byla postoupena Magistrátu města Brna, neboť Krajský úřad Jihomoravského kraje nebyl kompetentní  k jejímu řešení.

V druhé petici „proti výstavbě větrných elektráren v katastru působnosti Mysliveckého sdružení Rešice,“ vyjádřili občané nesouhlas s výstavbou větrných elektráren. Tuto petici vzala rada na vědomí a v odpovědi bylo předsedovi petičního výboru sděleno, že ve věci záměru výstavby větrných elektráren v k.ú. Horní Dubňany proběhlo pouze jednání investora na odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje - konzultace k podání oznámení záměru. Pokud bude krajskému úřadu podáno oznámení záměru a ve věci bude zahájeno tzv. zjišťovací řízení podle zák. č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, může být tato petice uplatněna v zákonné lhůtě jako vyjádření veřejnosti podle ustanovení § 6 odst. 7 citovaného zákona.Ve třetí petici nazvané „Soubor deseti rodinných domů, v lokalitě Na Štěpnici včetně  inženýrských sítí a komunikací,  Sp.Zn. MR-S 13268/07-OSU, ze dne 17.12.2007“,  nesouhlasí občané s výstavbou souboru deseti rodinných domů v ulici Na Štěpnici v Rosicích a dále vyjadřují nesouhlas s řešením likvidace odpadních vod a řešením likvidace dešťových vod. Vzhledem tomu, že se tato petice týká přenesené působnosti, v souladu s Pravidly pro přijímání a vyřizování stížnosti schválenými Radou Jihomoravského kraje, na ni odpovídal ředitel krajského úřadu. Ve své odpovědi uvedl, že výstavba je v souladu se schválenými změnami ÚPN SÚ Tetčice i Rosice, avšak způsob odkanalizování bude posouzen na základě přezkoumání územního rozhodnutí  Sp.Zn. MR-S 13268/07-OSU, ze dne 17.12.2007. K záležitosti týkající se likvidace odpadních vod a dešťových vod v lokalitě Na Štěpnici bylo zjištěno, že ve věci stavebního povolení kanalizace pro veřejnou  potřebu v předmětné lokalitě je vedeno řízení věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem dle ust. § 106 vodního zákona, kterým je Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí. Do neukončeného prvoinstančního řízení nemůže krajský úřad, jako nadřízený orgán zasahovat, neboť k tomu nemá zákonem dané kompetence.

 

 

Školní rok 2008/2009 v Jihomoravském kraji

 

 

 

Počet ZŠ – 472

Počet žáků ZŠ – v uplynulém školním roce (2007/08) 91.266, letos předpoklad cca 89.000

Z toho počet prvňáčků v uplynulém školním roce 9.683 (rok před tím 9.881), nyní cca 9.500 – 10 000 (záleží na počtu odkladů povinné školní docházky).

 

Počet SŠ – 151

Počet žáků SŠ – v uplynulém školním roce 65.300 (rok před tím 66.550), letos předpoklad cca 65.000

 

Upozornění: oficiální výkazy o počtech žáků ve školách se vyplňují k 30. 9. a zpracování údajů trvá bezmála celý říjen. U středních škol i u základních škol lze předpokládat pokles způsobený poklesem počtu žáků v příslušných populačních ročnících.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ BLANSKO

Bezručova 31, 678 11 BLANSKO

 

                                                               

Tisková zpráva

 

Blansko – Okresní policejní ředitelství Blansko připravilo na 6. září 2008 ojedinělou preventivní dopravní akci zaměřenou na řidiče jednostopých vozidel s názvem Nežij vteřinou. Jejím cílem je umožnit motocyklistům jízdu po silnici 379 mezi Blanskem a Šebrovem, která je motorkáři vyhledávaná zejména pro množství zatáček a dobrý povrch. Bohužel je také místem častých nehod motocyklistů, s tragickými následky. Proto ji lemuje několik pomníčků připomínajících místa, kde motocyklisté v rychlosti už svůj stroj nezvládli. Motocyklisté budou během své jízdy muset dbát pokynů policistů, budou muset dodržovat pravidla silničního provozu, což bude policie sledovat ze skrytých kontrolních stanovišť.  Po dvě hodiny odpoledne bude tato komunikace pro účely preventivní akce uzavřena dopravě.

 

Po dojezdu bude pro motocyklisty připravena unikátní prezentace zpracovaná blanenskými policisty dokumentující následky dopravních nehod v okrese Blansko.  Milovníci jízdy v jedné stopě dostanou  k vyplnění také test ze znalostí pravidel silničního provozu, podívat se budou moci na motocyklistickou kombinézu, která má za sebou pád motocyklisty ve 160 kilometrové rychlosti. Připraveny budou ukázky ochranných pomůcek určených pro bezpečnost motocyklistů či trenažér jízdy na motocyklu. 

 

Zdravotničtí záchranáři na místě předvedou, jak si poradit s první pomocí, k vidění bude také policejní a hasičská technika. Zájemci budou moci konzultovat s odborníky na pojištění, jak si pojistit své stroje či své zdraví.

 

Pozvání na akci přijal i blanenský římsko-katolický farář Jiří Kaňa, který uvede na závěr setkání pietní vzpomínku na zemřelé motorkáře na silnicích a zájemcům pak požehná jejich motorky.

 

Preventivní akcí blanenští policisté aktuálně reagují na stále se zhoršující statistiky dopravních nehod, při nichž umírají motocyklisté. Navíc závažnost dopravních nehod (tj. počet usmrcených na 1000 dopravních nehod) je přibližně šestkrát vyšší než u osobních automobilů. 75% usmrcených při dopravních nehodách za účasti motocyklů tvoří viníci dopravních nehod – tedy sami motocyklisté. Nejčastějšími příčinami vážných následků dopravních nehod motocyklistů je nepřiměřená rychlost a nesprávný způsob jízdy. 

 

 

 

  Statistika dopravních nehod s účastí motocyklistů na území okresu Blansko

 

 

2005

2006

2007

2008 (do pol.)

Celkem DN motocyklistů

39

42

63

23

Usmrcených  motocyklistů

2

2

5

1

 

 

 Z policejních zpráv:

 

U Rozseče se zabila motorkářka

Spadla z motocyklu a skončila pod protijedoucím autem. 

Rozseč nad Kunštátem – Od Hodonína směrem k Rozseči nad Kunštátem jela v úterý 29. července večer před osmou hodinou šestatřicetiletá řidička motocyklu Honda. Nepřizpůsobila ale rychlost jízdy technickému stavu vozovky, při projíždění levotočivé zatáčky vyjela na pravou krajnici a při nájezdu do pravotočivé zatáčky zachytila o směrový sloupek. Motocykl následně spadl vpravo mimo vozovku, řidička vyletěla do protisměru pod projíždějící osobní auto. Řidička na místě utrpěla tak závažná zranění, že jim podlehla. Při nehodě vznikla škoda přibližně sto dvacet pět tisíc korun.