Informace č.j.: JMK 102537/2008

Jihomoravský kraj
 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno
JMK    102537/2008                S-JMK 102537/2008 OSO         Mgr. Dvořáček/541658854                 18. 8. 2008                                  
                                                                                                                               
 
Hlasování č. 2 z 26. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - poskytnutí informace
 
 
 
            Dne 3. 8. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 –26 ZJMK - hlasování č. 2“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti žádáte o „kopie záznamu hlasování č. 2 na 26. zasedání ZJMK a sdělit , o čem bylo hlasováno“.  
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou verzi hlasování č. 2 z 26. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 3. 7. 2008. K Vaší Žádosti uvádíme, že hlasováním č. 2 členové Zastupitelstva Jihomoravského kraje rozhodovali o zařazení bodu „Projednání hospodaření společnosti Thermal Pasohlávky, a.s.“ jako bodu č. 29b do programu.
 
 
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního
                                                                      
                                                                                  
   Přílohy: dle textu