Informace č.j.: JMK 96723/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 96723/2008                     S-JMK 96723/2008 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 30. 7. 2008                                   

                                                                                                                               

 

 

 

25 ZJMK – hlasování č. 109 k bodu 143 - poskytnutí informace

 

Vážený pane,

            dne 21. 7. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „kopie záznamu hlasování
č. 109 na 25. zasedání ZJMK
“.

 

V příloze Vám v souladu v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii záznamu hlasování č. 109 k bodu č. 143 s názvem „Informativní zprávy“ z 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 12. 6. 2008.

 

 

 

            S pozdravem

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního

 

                                                                                  

Přílohy: dle textu