14. 8. 2008 Brífink po jednání Rady JMK

Brífink po jednání Rady JMK

 

Na brífinku po jednání Rady Jihomoravského kraje hovořil člen Rady JMK Lubomír Šmíd o investicích ve školství a o účasti kraje na Hrách IV. letní olympiády dětí a mládeže v roce 2009, člen Rady JMK Jaroslav Pospíšil seznámil s aktualitami z oblasti dopravy, člen Rady JMK Jan Letocha pozval na některé srpnové kulturní akce, které se konají s podporou Jihomoravského kraje. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha novináře informoval o vyhlášení nových voleb v obci Žerůtky.

 

Schválení účasti reprezentace Jihomoravského kraje na  Hrách IV. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Jihočeském kraji v roce 2009

 

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 14. srpna 2008 schválila účast reprezentace  Jihomoravského kraje na Hrách IV. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Jihočeském kraji v roce 2009 a vzala na vědomí předpokládaný návrh rozpočtu – výdajů pro výpravu JMK ve výši 1 800 000,- Kč.

 

Hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek obdržel pozvání hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka k účasti sportovní reprezentace Jihomoravského kraje na Hrách IV. letní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2009, v termínu 23. 6. - 28. 6. 2009 v Jihočeském kraji ve městě Tábor (dále Hry IV. LODM 2009).

Jihomoravský kraj zajišťuje přípravu a účast reprezentace Jihomoravského kraje na projektu ČOV Olympiáda dětí a mládeže ČR od roku 2003. Projekt ODM je Jihomoravským krajem od prvopočátku přijímán a chápán jako jedna z možností praktického naplnění participace občanů, škol, podnikatelských i neziskových subjektů a veřejné správy na životě regionu. Tyto skupiny se navzájem poznávají, komunikují a kooperují a to ve výsledku přináší všem zúčastněným pozitivní efekt.

Jihomoravský kraj se účastnil všech tří předcházejících ročníků Her letní olympiády dětí a mládeže ČR. Ve všech ročnících reprezentace kraje získala prvenství v soutěži krajů.

Představitelé Jihočeského kraje na schůzce zástupců Komise ODM při ČOV předložili v dubnu 2008 předběžný návrh sportovních a kulturních soutěží, které budou zařazeny do programu Her IV. LODM 2009. Předpokládaná účast Jihomoravského kraje  je 184 účastníků ve dvanácti sportovních a dvou kulturních disciplinách.

Dle informací pořadatele, budou náklady na jednoho účastníka ve výši 340,- Kč/den za ubytování a stravování. Další předpokládané náklady zahrnují dopravu, reprezentační nástupové oblečení a sportovní dresy, náklady na sportovní přípravu reprezentačních výběrů, náklady na kulturní soutěže, odměny pro trenéry a osoby odpovědné za  zajištění akce a náklady na prezentaci Jihomoravského kraje.

 

 

 

Nové volby do Zastupitelstva obce Žerůtky, okres Blansko

 

 

Ministr vnitra ČR vyhlásil nové volby do Zastupitelstva obce Žerůtky  na 10. ledna 2009. Volby se budou v obci konat v jednom dni od 7,00 do 22,00 hod.

V  obci nastal důvod uvedený v § 58 odst. 1 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), tzn. počet členů zastupitelstva obce klesl pod hranici 5 a nejsou náhradníci. Z původně pětičlenného zastupitelstva odstoupili 2 zastupitelé (nezávislí - nebyli zde tedy žádní náhradníci).

 

Sdělení Ministerstva vnitra ČR o vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Žerůtky je zveřejněno ve  Sbírce zákonů pod č. 266 s datem rozeslání dne 30. července 2008, což je den vyhlášení voleb. Úkoly k zabezpečení těchto voleb, které vyplývají ze zákona o volbách do zastupitelstev obcí a jsou rozpracované  v  harmonogramu úkolů a lhůt  zaslaném Ministerstvem vnitra ČR, budou jednotlivé volební orgány (včetně krajského úřadu) plnit až od měsíce října 2008. Protože starostka předmětné obce rezignaci nepodala, bude plnit všechny úkoly, které vyplývají starostovi obce ze  zákona o volbách do zastupitelstev obcí při přípravě voleb v obci.

Registračním úřadem pro podání kandidátních listin je pro Městský úřad Boskovice. Termín pro podání kandidátních listin je 5. listopadu  2008 do 16,00 hodin.

Krajský úřad Jihomoravského kraje je volební orgán, který organizačně technicky zabezpečuje nové volby v kraji, v den voleb provádí kontrolu průběhu hlasování ve volební místnosti, řeší případné stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce.

 

 

 

 

 

REVUE STARODÁVNÁ LÁSKA

 

 

pořádá

Soutěž dechových orchestrů

 

ve správné interpretaci české a moravské

polky, valčíku a pochodu

 

O SRDCE STARODÁVNÉ LÁSKY

 

(Výherce obdrží

částku 50.000,- Kč)

 

23. 8. 2008 od 14 hodin

Letní kino KYJOV

 

soutěží:

Straňanka, Túfaranka,

Zdounečanka, Žadovjáci

 

 

 

Porota:

Antonín Pavluš, Jef Kratochvil, Felix Slováček, Václav Hlaváček, Jan Letocha.

 

Felix Slováček zahraje na soprán saxofon světové melodie a na závěr vystoupí Ústřední hudba armády ČR.

 

 

 

Soutěž se koná ve spolupráci

s Jihomoravským krajem

 

Vydavatelství Galánečka, Blučina 647, 664 56, tel.: 608 700 269, e-mail: galanecka@mybox.cz, www.galanecka.cz