Akční plány

Akční plány

Akční plány 2019

Akční plány byly zpracovány na základě ustanovení zákona č. 258/2000 Sb.

Zadavatelem byl Odbor dopravy, zpracovatelem Ekola Group s.r.o. v roce 2019.
 

Akční plán pro aglomeraci Brno

Text (pdf 10MB)   

Mapy (pdf 14MB) 

Report (pdf 1MB) 

 

Akční plán pro pozemní komunikace ve vlastnictví Jihomoravského kraje

Text (pdf 4MB)  

Mapy (pdf 16MB)

Report (1MB)

 

Akční plány 2016 (2013)

Akční plány byly zpracovány na základě ustanovení zákona č. 258/2000 Sb.

Zadavatelem byl Odbor rozvoje dopravy, zpracovatelem Ekola Group s.r.o.

Termín pro zpracování akčních plánů stanovil zákon na rok 2013. Vzhledem k prodlení Ministerstva zdravotnictví s předáním strategických hlukových map, byly akční plány zpracovány v roce 2016.

Akční plán pro pozemní komunikace ve vlastnictví Jihomoravského kraje

text (pdf  4MB)

mapa1 (pdf 12 MB)

mapa2 (pdf 7 MB)

mapa3 (pdf 2 MB)

mapa4 (pdf 3 MB)

mapa5 (pdf 2 MB)

mapa6 (pdf 3 MB)

mapa7 (pdf 3 MB)

reporting (pdf 1 MB) 

Akční plán pro aglomeraci Brno

text (pdf 11 MB)

mapa1 (pdf 4 MB)

mapa2 (pdf 4 MB)

mapa3 (pdf 4 MB)

mapa4 (pdf 4 MB)

mapa5 (pdf 11MB)

mapa6 (pdf 13 MB)

reporting (pdf 1 MB)

 

Akční plány 2008

Akční plány byly zpracovány na základě ustanovení zákona č. 258/2000 Sb.

Zadavatelem byl Odbor dopravy, zpracovatelem Ekola Group s.r.o. v roce 2008.

Akční plán pro aglomeraci Brno

 Zpráva      Reporting     Vypořádání

 Mapa 1A D  Mapa 1A N  Mapa 1B D   Mapa 1B N    Mapa 1C D   Mapa 1C N   Mapa 1D D

 Mapa 2 D   Mapa 2 N   Mapa 3A   Mapa 3B

Akční plán pro pozemní komunikace ve vlastnictví Jihomoravského kraje

 Zpráva   Reporting   Vypořádání připomínek

 Mapa 1 D   Mapa 1 N   Mapa 2 D   Mapa 2 N