1. 8. 2008 Brífink hejtmana k situaci VUS Ondráš

Tisková zpráva hejtmana JMK Stanislava Juránka ze dne 1. 8. 2008 

 

 

 

        Vážené redakce,

 

po včerejším jednání na Ministerstvu obrany ČR sděluji, že se podařil první krok – bylo odloženo zrušení VUS Ondráš, který se rozkazem ministryně obrany ruší k 30. 6. 2009.  Nyní musí následovat druhý krok, dosáhnout toho, aby při schvalování státního rozpočtu ČR na rok 2009 byla vyčleněna jasná položka na činnost souboru Ondráš buď v resortu obrany  nebo kultury a bylo zajištěno tak jeho fungování pod jakoukoliv organizační složkou státu.

Teprve v případě, že by tento způsob dalšího fungování souboru nevyšel, je jako poslední řešení možnost působení souboru v rámci rozpočtu Jihomoravského kraje od 1. 7. 2009. V návrhu krajského rozpočtu proto bude uvedena rezerva 12 až 13 milionů korun na činnost souboru Ondráš ve druhém pololetí roku 2009 a to na úkor investic kraje v příštím roce. Vzhledem k celostátnímu významu souboru bychom se snažili o každoroční příspěvek ze státního rozpočtu, aby mohl soubor Ondráš reprezentovat Českou republiku tak jako doposud.

 

S pozdravem

Ing. Stanislav Juránek, v.r.

hejtman Jihomoravského kraje