Informace č.j.: JMK 82119/2008

 

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis zn./          ČJ.                                 Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne                      JMK  82119/2008          S - JMK  82119/2008 OKP      Mgr.Dzúrová/1243          23.7.2008

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážení,

 

            dne 21. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – SPIS – zadávání variant jen aby byly čerpány Evropské peníze“ (dále jen „Žádost“).

            V Žádosti je uvedeno:

„ K níže uvedené žádosti o informace byl založen spis S-JMK 68629/2008.

Požadujeme předat kompletní kopii tohoto spisu včetně listu s obsahem toho spisu.

Nepožadujeme zaslat kopii sdělení odeslaného nám a kopii naší žádosti.“

 

S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informací bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem č.j.: JMK 84738/2008 ze dne 25.6.2008 vyzváni k zaplacení úhrady. Úhrada ve výši 42,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne  17.7.2008.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace a to kopii spisu S-JMK 68629/2008, včetně sběrného archu spisu. Nejsou Vám zasílány písemnosti, které Vám již byly zaslány a které byly zaslány Vaším občanským sdružením.

 

            S pozdravem

 

 

                                                                                              Mgr. Martin Mikš

                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního    

Přílohy: dle textu

 

 

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651111      541651289      prijmeni.jmeno@kr-jihomoravsky.cz    www.kr-jihomoravsky.cz