Informace č.j.: JMK 90746/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

                              

 

Č.j.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

JMK   90746/2008

S-JMK 90746/2008/ OSO

Mgr. Kovářová/541658855

17. 7. 2008

 

 

Poskytnutí informace

 

Vážený pane,

 

dne 9. 7. 2008 Jihomoravský kraj obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).

 

Dle Žádosti požadujete informaci, zda „je JUDr. Sychrová Eva zaměstnaná v úřadě JMK, zda má právní vzdělání a jaké má číslo dveří?“.

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme požadované, a to informaci, že JUDr. Eva Sychrová je zaměstnankyní Jihomoravského kraje zařazenou do krajského úřadu jako vedoucí oddělení správního odboru správního a organizačního, má právní vzdělání a má kancelář č. 125A v budově Žerotínovo nám. 1/2.

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                                 JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                                 vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541658855      541652239      kovarova.petra@kr-jihomoravsky.cz    www.kr-jihomoravsky.cz