Informace č.j. JMK 98170/2008

 

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

                                                                                 

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 98170/2008                   Suchá /15222                                               24. 7. 2008

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti ze dne 21. 7. 2008, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 96747/2008, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopii kompletního materiálu schváleného v bodě č. 30 na 172. zasedání RJMK. Přímo na zasedání RJMK bylo přijato usnesení o zahraniční pracovní cestě Ing.  Letochy, Ing. Pospíšila a JUDr. Cackové:

 

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, a s ustanovením § 53 a § 55 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění,

 

schvaluje zahraniční pracovní cestu členů Rady Jihomoravského kraje Ing. Jana Letochy, Ing. Jaroslava Pospíšila a JUDr. Marie Cackové do Rakouské republiky (Zwetlu) ve dnech  9. – 13. 8. 2008 v délce trvání 1 den.  

 

S pozdravem

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů

                           

Přílohy: dle textu

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz