Informace č.j.: JMK 88489/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontrolní a právní

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK 88489 /2008               S-JMK  88489/2008 OKP            Mgr. Dzúrová/1243                          15.7.2008

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážení,

 

dne 3.7. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem: „Žádost o informaci dle zákona 106/99 – šetření ombudsmana ve věci R43“

 

            V Žádosti  požadujete „kopii veškeré korespondence mezi JMK a ombudsmanem od obdržení zprávy o výsledku šetření sp.zn. 651/2007/VOP/SN ze dne 10.1.2008“.

 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace a to:

 

-         odpověď ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 11.2.2008, č.j.: JMK 6141/2008,

-         přípis veřejného ochránce práv ze dne 12.5.2008, sp.zn. 651/2007/VOP/SN

-         odpověď ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 2.6.2008, č.j.: JMK 63707/2008

 

Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.

 

S pozdravem

 

                                                                                                     Mgr. Martin Mikš

                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního 

v.z. JUDr. Dagmar Dorovská

 

Příloha: dle textu