Informace č.j. JMK 89134/2008

 Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 89134/2008                Bárta/1525                                                   10. 7 .2008

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 7. 7. 2008, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 89134/2008, Vám předkládáme v příloze kopii kompletního materiálu předloženého k bodu 26 na 171. schůzi Rady Jihomoravského kraje.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.

vedoucí odboru vnějších vztahů

v.z. Pavol Foltín, PhDr., v.r.

 

Přílohy: dle textu

 

 
                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz