Informace č.j.: JMK 91837/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                  Sp.Zn.                                             Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                          JMK 91837/2008               S – JMK 45997/2008 OKP                Bónová/541651266              10. 7. 2008
 
 
„Cesta ing. Venclíka do Bruselu – jednání o R52“ – dodatečné poskytnutí informací
 
 
Vážení,
 
            dne 5. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena, ve dvojím totožném podání, Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Cesta ing. Venclíka do Bruselu – jednání o R52“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Podle přiloženého článku vykonal ing. Venclík ‚cestu Bruselu‘ a jednal tam o financování a výstavbě silnic na jižní Moravě.
Požadujeme předat
a) kopie veškeré korespondence, která předcházela návštěvě této konkrétní cestě a kopii usnesení Rady, kterým byla tato cesta ‚schválila‘,
b) kopii itineráře pro celou cestu Brno – Brusel – Brno,
c) kompletní vyúčtování cesta ing. Venclíka a všech osob cestujících s ním včetně kopií letenek, účtů za ubytování, účtů za mimořádná vydání, doložení cest autem, atd., veškeré korespondence ve věci objednávek letenek a ubytování, faktur za letenky a ubytování,
d) Kopii veškerých dokumentů, které ing. Venclík a jeho doprovod v Bruselu získali a předali, e) sdělení, s kterými konkrétními osobami v Bruselu ing. Venclík a členové jeho doprovodu jednali, kdy a kde tato jednání proběhla, o co se při těchto jednáních jednalo a jakých závěrů bylo docíleno. Současně požadujeme předat záznamy/zápisy z těchto jednání a cestovní zprávy ing. Venclíka a jeho doprovodu.
f) kopie veškeré korespondence, která předcházela této konkrétní cestě a byla v souvislosti s ní, včetně korespondence se Stálou misí ČR v Bruselu, zastoupením JMK v Bruselu, Evropskou komisí a orgány EU.
g) kopie veškeré korespondence, která následovala po této konkrétní cestě a byla v souvislosti s ní.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence listinná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná.
“.
 
            Vaše žádost byla vyřízena dne 26.5.2008 pod.č.j. JMK 45997/2008 (doručeno dne 30.5.2008). Na základě Vaší stížnosti Ministerstvo vnitra svým rozhodnutím ze dne 1. 7.2008 č.j. MV-51820-4/ODK-2008 přikázalo povinnému subjektu Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu, žádost vyřídit.
 
            Na základě uvedeného rozhodnutí MV a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie dalších Vámi požadovaných informací, a to:
 
  1. kopie emailu mezi odborem vnějších vztahů KrÚ a Jiřím Kolmanem ze dne 26.3.2008 (ples a koordinační skupina)
  2. kopie emailu mezi odborem vnějších vztahů KrÚ a Jiřím Kolmanem ze dne 26.3.2008 (setkání náměstka s velvyslankyní)
  3. kopie emailu mezi odborem vnějších vztahů KrÚ a Jiřím Kolmanem ze dne 6.3.2008 (změna doprovodu na ples)
  4. kopie emailu mezi odborem vnějších vztahů KrÚ a Jiřím Kolmanem ze dne 22. 1.2008 (smoking)
 
Nad rámec Žádosti Vám zasíláme 2 emaily z  doby po podání Žádosti:
1. kopie emailu mezi odborem vnějších vztahů KrÚ a Jiřím Kolmanem ze dne 8.4.2008 (poděkování)
2. kopie emailu mezi odborem vnějších vztahů KrÚ a Jiřím Kolmanem ze dne 8.4.2008 (ples)
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., než uvedené v poskytnutí ze  dne 26.5.2008 pod.č.j. JMK 45997/2008 a v tomto přípise a vztahující se k pracovní cestě Ing. Milana Venclíka do Bruselu ve dnech 2. – 6.4.2008, neměl povinný subjekt ke dni podání žádost k dispozici.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                  Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního,v.z.
                                                                                         JUDr. Dagmar Dorovská,v.r.
 
 
Přílohy: dle textu 6x (6listů/6str.)
 
 
IČ                            DIČ                              Telefon                     Fax                           E-mail                                                              Internet
70888337               CZ70888337                541651266                541651289                bonova.petra@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz