Informace č.j.: JMK 85349/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis zn./          ČJ.                                 Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne                      JMK 85349/2008          S - JMK 85349/2008 OKP      Mgr.Salneková/1264          10.7.2008

 

 

Poskytnutí informace „podnět k výkonu dozoru – neplatná dohoda odboru dopravy a OÚPSŘ ve věci ÚP VÚC Břeclavsko“

 

 

 

Vážení,

 

            dne 28. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – podnět k výkonu dozoru – neplatná dohoda odboru dopravy a OÚPSŘ ve věci ÚP VÚC Břeclavsko“(dále jen „Žádost“).

 

            V Žádosti je uvedeno:

 

„Sdělením MMR č.j. 19435/2008/81-2 ze dne 10.6.2008 byl KrÚ JMK požádán, aby do 15 dnů se vyjádřil k oběma bodům předmětného podnětu.

 

Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence mezi JMK a MMR v dané věci, a to od 10.6.2008“.

 

           

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám  v příloze tohoto sdělení poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme:

 

1.      Sdělení MMR ze dne 10.6. 2008 , č.j. 19435/2008/84-1

2.      Sdělení ředitele KrÚ JMK ze dne 20.6.2008, č.j. 79895/2008

 

 

 

Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.

 

 

            S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Martin Mikš

                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního

                                                                                    v.z. JUDr. Dagmar Dorovská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu