informace č.j.: S-JMK 88495/2008-OE

Jihomoravský kraj

Odbor ekonomický Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

 

 

Váše č.j.             Naše č.j..                           Naše  Sp.Zn.                             Vyřizuje/linka             Brno
                          JMK 88495/2008               S-JMK 88495/2008 OE           Trenzová/1283            8. 7. 2008

 

 

 

Poskytnutí informace podle z.č. 106/99 - „166. RJMK bod 139“

 

 

Vážený pane,

 

dne 3.7. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 166 RJMK bod 139“ (dále jen „Žádost“).

 

V Žádosti požadujete:

zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (t.j. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy
a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 139 na 166. zasedání RJMK
“.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že k bodu č. 139 na 166. zasedání RJMK „Návrh na rozdělení finančních zdrojů Jihomoravského kraje volných k 31.12.2007 – DOPLNĚNÍ“ nebyl předložen žádný písemný materiál, Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá Vámi požadovanou informaci k dispozici, resp. Vámi požadovaná informace neexistuje.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Ludmila Hrachovinová, v.r.

                                                                                        vedoucí odboru ekonomického