7. 7. 2008 Tisková konference v Adamově

Kraj podporuje propagaci Světelského oltáře

 

V pondělí 7. července se na Městském úřadě v Adamově uskutečnila tisková konference, na kterou byl starostou Jiřím Němcem pozván 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Milan Venclík. Ten zde přednesl informace o dotaci z rozpočtu kraje na zkvalitnění průvodcovských služeb v kostele sv. Barbory a zvýšení propagace Světelského oltáře.

 

 

 

 Poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na zkvalitnění průvodcovských služeb v kostele sv. Barbory v Adamově a zvýšení propagace Světelského oltáře

Tisková konference 7. července 2008

 

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 3. července 2008 schválilo poskytnutí dotace ve výši 35 tisíc korun  z rozpočtu Jihomoravského kraje Římskokatolické farnosti Adamov na technické prvky k „Prezentaci Světelského oltáře“.

Na Jihomoravský kraj se obrátila Římskokatolická farnost Adamov se žádostí o dotaci na technické prvky k „Prezentaci Světelského oltáře“. V nedávné době skončilo restaurování Světelského oltáře v kostele sv. Barbory v Adamově. Průvodcovská služba v tomto kostele je zajišťována dobrovolnicky místními občany a její úroveň je dosud hodnocena návštěvníky velmi kladně. V této souvislosti Římskokatolická farnost požádala o dotaci na průvodcovskou a prezentační techniku. Jedná se o následující prvky:

  • řečnickou soupravu napojenou na kostelní rozhlas, umožňující srozumitelný výklad zejména pro návštěvníky se zdravotním omezením,
  • audiotechniku určenou k výkladu v cizích jazycích pro zahraniční návštěvníky,
  • obrazovku LCD umístěnou za sklem s bezpečnostní folií umožňující prezentaci oltáře v době nepřítomnosti průvodce,
  • bezpečnostní folie okenní pro zajištění informační LCD obrazovky.

 

Už dříve Jihomoravský kraj přidělil Římskokatolické farnosti v Adamově dotaci ve výši 1 000 000,- Kč na restaurování oltáře Nanebevzetí Panny Marie (tzv. Světelský oltář) v kostele sv. Barbory v Adamově. Důvodem pro udělení dotace byl mimořádný umělecký a historický význam Světelského oltáře a jeho fyzický stav, který by bez  restaurátorského zásahu vedl k jeho nevratnému znehodnocení.

 

Světelský oltář je umělecké dílo mimořádného významu, uměleckými historiky je považováno za nejvýznamnější pozdně gotickou památku nacházející se na území ČR. Je oprávněně srovnáváno s oltářem mistra Pavla z Levoče na Slovensku a s díly Wita Stwosse (Weit Stoss) v Rakousku a v Bavorsku.  

Oltář byl zhotoven v letech 1516 - 25 pro cisterciácký klášterní kostel v rakouském Zwettlu (Světlé) skupinou rakouských řezbářů a zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1732 byl oltář z původního místa odstraněn, v této době byla pravděpodobně zničena jeho obě boční křídla a nástavby.  V  roce  1852 byl oltář odprodán a v roce 1854 převezen do Vídně, kde byl restaurován nákladem knížete Aloise z Liechtensteinu, který ho roku 1857 věnoval nově postavenému kostelu v Adamově.

Více informací o oltáři najdete na: http://www.adamov.name/index.php .

 

 

 

Ing. Milan Venclík

I. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje