Tisková konference 4. července 2008

Tisková konference 4. července 2008

 

Na tiskové konferenci člen Rady JMK Jan Letocha spolu s ředitelem Moravské zemské knihovny Jaromírem Kubíčkem informovali o akcích k 200. výročí Moravské zemské knihovny. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha seznámil novináře s Výroční zprávou Jihomoravského kraje 2007.

200 LET MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY V BRNĚ

 

            Počátky mnohé organizace bývají často zastřené. I pro Moravskou zemskou knihovnu to platí. V historických studiích se uvádí, že osvícenské snahy panovníků Marie Terezie a Josefa II. se setkaly na Moravě s příznivým ohlasem a že byla založena v r. 1770 Společnost pro hospodářství a svobodné umění, která ke své práci odebírala časopisy. Knihovna však se stává knihovnou, až sbírka knih je odborně organizována. A to se stalo s určitostí 6. července 1808, kdy v hlavním inventáři Moravskoslezské společnosti pro rozvoj hospodářství, přírody a vlastivědy byla zapsána první kniha. Je to spis Franze Bernharda Fischera o ztrátě zrna při setbě. Vyšla v Norimberku ve stejném roce, tedy zájem o užitečné novinky byl v Brně aktuální.

            Spolková knihovna v rámci Hospodářské společnosti postupně rostla. Po ustavení zemského, v té době Františkova muzea v rámci Hospodářské společnosti se stala knihovna jeho součástí. V roce 1883 byla otevřena pro veřejnost, když do té doby měla charakter spolkové knihovny. V roce 1899 se stala samostatnou institucí pod názvem Zemská knihovna moravská. Po založení Masarykovy univerzity v roce 1919 plnila úkoly ústřední knihovny univerzity jako samostatná Zemská a univerzitní knihovna. V roce 1958 došlo ke sloučení tří brněnských vědeckých knihoven – univerzitní, pedagogické a technické – do společné Státní vědecké knihovny, která se v roce 1993 vrátila k staronovému názvu Moravská zemská knihovna.

            Moravská zemská knihovna je druhou největší knihovnou v ČR. K 31. 12. 2007 měla

3 884 897        knihovních jednotek, z toho

3 094 461        knih a časopisů

   104 711        hudebnin

   566 318        patentů a norem

 

41 902        jednotek byl přírůstek knihovního fondu za rok 2007, což představuje 1 km knižních polic

  4 758        titulů časopisů a novin, z toho 377 ze zahraničí

   485 902        bylo uskutečněno výpůjček

     28 508        měla knihovna registrovaných čtenářů

   678 517        návštěvníků půjčovny a studoven v roce 2007

 

            Tyto služby jsou poskytovány od roku 2001 v nové moderní budově, která byla první novostavbou velké knihovny od roku 1928, kdy byla dokončena stavba Městské knihovny v Praze. Stavba na Kounicově ulici se stala nejen součástí moderní architektury Brna, ale vytvořila pro čtenáře moderní prostředí pro studium.