3. 7. 2008 Podpis smlouvy s Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno

Kraj bude po dalších 20 let podporovat Concentus Moraviae

 

Ve čtvrtek 3. července byla podepsána smlouva mezi Jihomoravským krajem a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s. o poskytování dotací z rozpočtu kraje a o jiném způsobu spolupráce. Za Jihomoravský kraj (JMK) byli přítomni hejtman Stanislav Juránek a člen Rady JMK Jan Letocha, za Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. pak  David Dittrich a  Alois Ponížil. Jedním z hlavních předmětů činnosti Mezinárodního centra slovanské hudby Brno je pořádání, organizace a propagace Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae. Jihomoravský kraj se podpisem smlouvy zavázal po dobu 20 let k poskytování ročních účelových neinvestičních dotací ve výši 1,5 milionu Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s pořádáním tohoto festivalu. Příjemce dotace - Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. -  se na základě smlouvy mj. zavazuje iniciovat a uskutečnit v rámci Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae každoročně nejméně 19 koncertů v jihomoravských městech, smluvně začleněných do struktury festivalu, iniciovat a uskutečnit v rámci festivalu Concentus Moraviae každoročně jeden hejtmanský koncert, dále nabídnout každoroční zařazení jednoho města z Jihomoravského kraje, které bude mít v příslušném roce např. výročí či jiný obdobný důvod, do struktury festivalu jako doprovodného města, iniciovat a rozvíjet spolupráci se Základními uměleckými školami v regionu Jihomoravského kraje a oživovat a propagovat památky Jihomoravského kraje.