30. 6. 2008 Byla otevřena Expozice II Památníku písemnictví na Moravě

Rajhradský klášter otevřel další obnovené prostory

 

V pondělí 30. června se za přítomnosti představitelů kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Juránkem a členem Rady JMK Janem Letochou uskutečnilo v Benediktinském klášteře v Rajhradě slavnostní otevření EXPOZICE II Památníku písemnictví na Moravě.

Postupná obnova mohutného stavebního komplexu rajhradského benediktinského kláštera je úspěšným příkladem spolupráce orgánů veřejné správy a majitelů soukromých objektů – v tomto případě Jihomoravského kraje a Benediktinského kláštera v Rajhradě.

Projekt byl spolufinancován z Finančních mechanismů EHP/Norsko. Náklady spojené s obnovou severního křídla kláštera byly vyčísleny na 12,5 mil. korun, z nichž 85 % uznatelných nákladů bylo uhrazeno z tzv. Norských fondů a 15 % jako předplacený nájem z Jihomoravského kraje pro Muzeum Brněnska, resp. jeho pobočku Památník písemnictví na Moravě.