Informace č.j. 84678/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

 

 

 

 

 

Váš dopis zn./                ČJ.                                         Sp.Zn.                    Vyřizuje/linka                        Brno
ze dne  22.6.2008         JMK 84678 /2008                  bez Sp.Zn.            Havlíčková/541651218         27.6. 2008

 

 

 

 

Žádost o informace dle zákona 106/99 – 166 RJMK bod 6 – vyřízení žádosti

 

 

Vážený pane,

 

 

dne 22. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“),
s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – 166 RJMK bod 6 (dále jen „Žádost“).

 

V Žádosti je uvedeno:

zadam o zaslani elektronicke kopie kompletního materialu ( tj. tzv. kosilka, důvodová zprava, prilohy a všechny ostatní prilozene dokumenty) predlozeneho k bodu 6 na 166 zasedani RJMK – viz nize.“

Další text je uveden pod adresou, tedy níže:

6. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek – druhé vydání“

         

             Z obsahu žádosti jsme dovodili, že žádáte o zaslání kompletního materiálu s názvem “Pravidla pro zadávání veřejných zakázek – druhé vydání„ , který byl projednán na 169 RJMK pod bodem 6, nikoliv o materiál s názvem „Mimořádná odměna pro ředitele Ústavu archeologické péče Brno, veřejná instituce“, který byl projednán na 166 RJMK pod bodem 6.

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                       DIČ                        Telefon                Fax                       E-mail                                                           Internet

70888337           CZ70888337          541651218           541651239           posta@kr-jihomoravsky.cz            www.kr-jihomoravsky.cz

V souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb. Vám poskytujeme požadované materiály. Jedná se o:

1. Elektronická kopie materiálu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek – druhé vydání – tzv. košilka, důvodová zpráva

2.  Elektronická kopie materiálu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek – druhé vydání

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

                                                                                                         v. r.

                                                                                                Ing. Ivo Minařík

                                                                                        pověřený vedením odboru investic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

1. Elektronická kopie materiálu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek – druhé vydání – tzv. košilka, důvodová zpráva

2.  Elektronická kopie materiálu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek – druhé vydání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       DIČ                        Telefon                Fax                       E-mail                                                           Internet

70888337           CZ70888337          541651218           541651239           posta@kr-jihomoravsky.cz            www.kr-jihomoravsky.cz