Informace č.j.: JMK 70819/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                  Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                          JMK 70819/2008               S-JMK 70819/2008 OKP               Krásná/541651233              18. 6. 2008
 
 
„jednání s Pardubickým krajem“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 28. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání s Pardubickým krajem
(dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
podle přiloženého článku publikovaného Jihomoravským krajem proběhla jednání s Pardubickým krajem a Ministerstvem dopravy.
a) požadujeme předat veškerou korespondenci JMK a všech jeho orgánů s Pardubickým krajem ve věci R43, a to od 1.1.2007,
b) požadujeme předat veškerou korespondenci JMK a všech jeho orgánů s Ministerstvem dopravy ve věci R43, a to od 1.1.2007,
c) požadujeme předat veškerou korespondenci JMK a všech jeho orgánů se všemi ostatními subjekty ve věci budování R43 od severu, s to od 1.1.2007.
‚Korepospondencí‘ se rozumí veškerá korspondence listinná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná, zápisy/záznamy z ‚jednai‘ a dokumenty předané osobně.
Dokumenty existující elektronicky požadujeme předat elektronicky.“.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádnou korespondenci s Pardubickým krajem ve věci R43.
 
k písm. b) Žádosti:
-         v příloze zasíláme kopii dopisu Ministerstva dopravy č.j.: 20/2008-910-IPK/3 ze dne 16. 1. 2008, adresovanou hejtmanovi Jihomoravského kraje. Žádnou další korespondenci s Ministerstvem dopravy ve věci R43 povinný subjekt nemá.
 
k písm. c) Žádosti:
-         Vám v příloze zasíláme kopii dopisu Rady hospodářské a sociální Jihomoravského kraje ze dne 3. 12. 2008, adresovanou předsedovi vlády ČR a dopis Úřadu vlády České republiky č.j.: 20046/07-OSV ze dne 7. 1. 2008, adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje. Žádnou další korespondenci, se všemi ostatními subjekty ve věci budování R43, povinný subjekt nemá.
 
 
 
S pozdravem
 
                                                                                               Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                    vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                    odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (3x A4 jednostranný)
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                   Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz