Informace č.j.: JMK 63367/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                  Sp.Zn.                                             Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                        JMK 63367/2008               S – JMK 63367/2008 OKP                Krásná/541651233               5. 6. 2008
 
 
„SPIS k Evropská komise dostává lživé informace“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 13. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – SPIS k Evropská komise dostává lživé informace“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti je uvedeno:
podali jsme níže připojenou žádosti o informaci.
požadujeme zaslat kopii celého spisu (včetně kopie sběrného archu spisu) mimo dokumentů, které jsme poskytli sami a mimo rozhodnutí odvolacího orgánu.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 64844/2008 ze dne 16. 5. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 56,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 26. 5. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, a to:
 
-         Sběrný arch spisu“,
-        kopie průvodky elektronického podání Vaší Žádosti, doručené na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů dne 5. 4. 2008,
-         kopie interního sdělení Ing. Venclíka, ze dne 28. 2. 2008 s názvem „Odpověď na Žádost o spolupráci - Sp.zn. S-JMK 1877/2008 OKP“,
-         kopie sdělení Jihomoravského kraje č.j. JMK 46001/2008 ze dne 10. 4. 2008 s názvem „Evropská komise dostává lživé informace – vyřízení žádosti“,
-         dopis Jihomoravského kraje č.j.: JMK 58955/2008 ze dne 2. 5. 2008, adresovaný Ministerstvu vnitra, s názvem „Postoupení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace a předkládací zpráva“, včetně přílohy, kterou je „Sběrný arch spisu“,
-         sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 60428/2008 ze dne 6. 5. 2008, o postoupení stížnosti Ministerstvu vnitra.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                    vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                   odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (6x A4 jednostranný, 2x A4 jednostranný)
 
 
IČ                            DIČ                              Telefon                     Fax                           E-mail                                                               Internet
70888337               CZ70888337                541651233                541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz