Informace č.j. JMK 78615/2008

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

                                                                                               

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 78615/2008                   Suchá /15222                                               16.6.2008

 

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane docente,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 11. 6. 2008, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 77983/2008, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopii kompletního materiálu schváleného v bodě č. 8 na 167. zasedání RJMK. Rada Jihomoravského kraje schválila text usnesení bez písm. b).

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů

                                                                    

Přílohy: dle textu

 

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz