UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Základní informace:

Centrální registr oznámení byl zřízen na základě novely zákona o střetu zájmů (č. 14/2017 Sb.) s účinností od 1. 9. 2017. Tímto dnem se rovněž stalo Ministerstvo spravedlnosti ústředním orgánem státní správy pro oblast střetu zájmů, a dále podle § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů") centrálním evidenčním orgánem pro oznámení podávaná veřejnými funkcionáři a správcem Centrálního registru oznámení.

 

Evidence veřejných funkcionářů a oznámení:

Centrální registr oznámení obsahuje úplnou evidenci všech veřejných funkcionářů podle § 2 zákona o střetu zájmů s oznamovací povinností.

 

Nahlížení do registrů stran veřejnosti:

Každý občan má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě a v rozsahu stanoveném zákonem do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 jsou dostupná bez předchozí žádosti. Oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 jsou veřejnosti přístupná pouze na základě žádosti.

 

Další informace:

https://www.justice.cz/web/msp/stret-zajmu

 

Odkaz na webovou aplikaci Centrální registr oznámení:

https://cro.justice.cz