Informace č.j.: JMK 65254/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 65254/2008                     S-JMK 65254/2008 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 30. 5. 2008                                   

                                                                                                                               

 

 

 

Bod č. 137 ze 164. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

 

 

Vážený pane,

 

            dne 16. 5. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 137 na 164. zasedání RJMK“.

 

V příloze Vám v souladu v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Schválení programu 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje“.

 

 

 

            S pozdravem

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního

 

                                                                                   

Přílohy: dle textu