Informace č.j. JMK 77323/2008

Vážený pane docente,

na základě Vašich žádostí ze dne 4.6.2008, které jsou na KrÚ JMK evidovány pod č.j.: JMK 74274/2008 a JMK 74277/2008 si Vám dovoluji sdělit, že Vámi požadované informace (bod č. 24 a 25 na 166. RJMK) Vám již byly zaslány dne 6.6.2008 pod č.j.: JMK 73053/2008 (viz příloha).

Přeji Vám hezký den a jsem s pozdravem!

Marcela Suchá, DiS.

Odbor vnějších vtahů KrÚ JMK